Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesona starter i dag

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Rovviltnemndene har fattet vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i seks av åtte rovviltregioner. Den samla lisensfellingskvota utenfor ulvesona er på 26 ulv.

Klima- og miljødepartementet behandla klager på lisensfellingsvedtakene i region 1 (Vestland, Rogaland og Vest-Agder), region 3 (Oppland), region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark), og i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Departementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak i alle disse regionene. Utover dette har også nemnda i region 2 (Buskerud, Telemark og Vestfold og Aust-Agder) fatta vedtak om lisensfellingskvote for ulv som ikke ble påklaget. Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen varer fra 1. desember til og med 31. mai.

 

Lisensfelling innenfor ulvesona ikke avgjort

Rovviltnemndene i region 4 og 5 har i tillegg vedtatt lisensfelling av ulvene tilhørende ett helnorsk ulverevir (Mangenreviret) og tre grenserevir (Juvbergsreviret, Ulvåareviret og Kockohonkareviret) innenfor ulvesona. Dette vedtaket er til klagebehandling i Klima- og miljødepartementet, og saken vil avgjøres i god tid før lisensfellingsperioden starter innenfor ulvesona 1. januar.

Alle vedtak om lisensfelling av ulv ligger på Miljøvedtaksregisteret.