Lite rester av plantevernmidler i næringsmidler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mattilsynet utfører årlig offentlig kontroll av rester av plantevernmidler i næringsmidler. Rapport om overvåkningsresultater for plantevernmiddelrester i næringsmidler for 2021 er nå tilgjengelig. Overvåkningen består av en nasjonal og en EU-koordinert del.

Det er gjort færre funn av rester av plantevernmidler i mat som er dyrket i Norge enn i produkter fra andre land. For norske produkter var 68% av prøvene uten funn av plantevernmiddelrester, mens 35 prosent av prøver fra EU/EØS og 30 prosent av prøver fra tredjeland var uten funn av plantevernmiddelrester. Det var ingen funn av rester av plantevernmidler over grenseverdi i norske produkter. Se nærmere informasjon på Mattilsynets nettsider.

Grønsaker og frukt.
Overvåkingsprogrammet bekrefter særlig den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt og grønnsaker i Norge. Foto: Torbjørn Tandberg