Lovforslag om å kunne pålegge covid-19-test før uttransportering

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om at personer som skal uttransporteres etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan pålegges å gjennomføre en test for å avdekke om de er smittet med covid-19.

Mange land krever at reisende fremlegger negativ covid-19-test. Personer som skal uttransporteres i medhold av utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan derfor forhindre dette ved ikke å la seg teste.

Selv om Norge og en del andre land har opphevet krav om test før innreise, må det tas høyde for at slike testkrav i mange land kan bli opprettholdt eller gjeninnført i månedene som kommer. Regjeringen foreslår derfor midlertidige lovbestemmelser som skal gjelde til 1. juli 2023. Bestemmelsene inntas i utlendingsloven og i en egen midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid.

Prop. 118 L (2021–2022)