Lovforslag om å kunne pålegge covid-19-test før uttransportering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om at personer som skal uttransporteres etter utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan pålegges å gjennomføre en test for å avdekke om de er smittet med covid-19.

Mange land krever at reisende fremlegger negativ covid-19-test. Personer som skal uttransporteres i medhold av utlendingsloven, utleveringsloven eller arrestordreloven, kan derfor forhindre dette ved ikke å la seg teste.

Selv om Norge og en del andre land har opphevet krav om test før innreise, må det tas høyde for at slike testkrav i mange land kan bli opprettholdt eller gjeninnført i månedene som kommer. Regjeringen foreslår derfor midlertidige lovbestemmelser som skal gjelde til 1. juli 2023. Bestemmelsene inntas i utlendingsloven og i en egen midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid.

Prop. 118 L (2021–2022)