Prop. 118 L (2021–2022)

Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)

Proposisjonen inneholder forslag om midlertidige lovhjemler for at en utlending eller en ettersøkt kan pålegges å la seg teste for covid-19 før uttransportering i en utlendings-, utleverings- eller overleveringssak dersom slik test er nødvendig for å gjennomføre uttransporteringen. Videre foreslås det å gi hjemmel for å gjennomføre testen mot vedkommendes vilje og medvirkning, såfremt personen nekter å følge opp pålegget og testen er nødvendig for å gjennomføre utreisen. De midlertidige lovhjemlene, som foreslås å gjelde til 1. juli 2023, inntas i utlendingsloven i utlendingssakene og i en ny midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19 i utleverings- og overleveringssakene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget