Maksimal omsetningsavgift for korn og endret omsetningsavgift for egg

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte 30. juni maksimal omsetningsavgift for korn og endret omsetningsavgift for egg. Fastsettelsen er i tråd med forslaget fra Omsetningsrådet.

Omsetningsrådet har enstemmig foreslått at Omsetningsavgiften for egg økes med 70 øre til 1,50 kr per kg fra 1. juli. For korn er maksimal omsetningsavgift fastsatt til 2,5 øre per kg for kornåret 2022-2023. Faktisk omsetningsavgift for korn fastsettes av Omsetningsrådet i august.

Korn i binge.
Landbruks- og matdepartementet fastsatte 30. juni maksimal omsetningsavgift for korn og endret omsetningsavgift for egg. Foto: Torbjørn Tandberg