Mandat for evaluering av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt mandat for evaluering av de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. Landbruksdirektoratet skal med støtte fra Konkurransetilsynet gjennomføre evalueringen som skal være ferdig innen 1. oktober 2022.

Siden melke­forliket i 2007 har tre konkurransefremmende tiltak vært finansiert gjennom prisutjev­nings­ordningen for melk:

  • Differensierte avgifter og tilskudd
  • Et særskilt distribusjonstilskudd for flytende produkter
  • Spesiell kapitalgodtgjørelse for meierier med egne leverandører

En sentral del av melkeforliket var at de konkurransefremmende tiltakene skulle evalueres hvert femte år. Ordningene ble evaluert i 2012 og 2017. Det er derfor naturlig at det gjøres en ny evaluering i 2022. En slik evaluering vil samtidig gi et godt faglig grunnlag for å følge opp Hurdalsplattformen på dette området.

Landbruks- og matdepartementet har fått innspill til mandatet fra aktørene i meierisektoren, faglagene i jordbruket, handelen, samt NHO mat og drikke og NNN.  

Landbruks­direktoratet får ansvar for å gjennomføre utredningen og skal samarbeide med Konkurranse­tilsynet om konkurransefaglige vurderinger. Utredningsprosessen iverksettes snarest, og ferdigstilles innen 1. oktober 2022.