Mange ungdommer søker seg til landbruks- og matutdanningene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Til sammen har nær 10 000 søkt seg til utdanningsprogrammene naturbruk og restaurant- og matfag. På Vg1 Naturbruk har økningen vært på ni prosent sammenlignet med i fjor, og innen restaurant- og matfag har det vært en klar økning av søkere til læreplass innen industriell matproduksjon og bakerfaget.

– Det er gledelig å se så mange søke seg til naturbruk. Landbruket er i stadig utvikling og vi vil trenge flere unge med kompetanse innen agronomi og teknologi. Særlig med tanke på behovet for økt selvforsyning, et mer klimatilpasset landbruk, og at sektoren er viktig for det grønne skiftet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

De siste årene har interessen for utdanningsprogrammet, og de mange programfagene innenfor naturbruk, vært økende. I år har over 5 500 ungdommer søkt seg til naturbruk. Økningen har vært størst på naturbruk Vg1, med en økning på 210 flere søkere enn i fjor. Søkertallene til landbruk Vg3 holder seg stabilt på rundt 230 søkere.

Over 4000 ungdommer har søkt seg til programfagene innen restaurant- og matfag. For restaurant- og matfag Vg1 holder søkertallene seg stabilt i sammenlignet med i fjor. For første gang siden 2015 er det noen flere jenter enn gutter som har søkt. Antall elever som søker seg til kokk- og servitør på Vg2 har gått ned, men antall søkere som kokkelærling (Vg3), holder seg stabilt. I år er det særlig interessant å se den klare økningen i antall søkere til læreplass innen industriell matproduksjon og bakerfaget, med henholdsvis 64 og 34 prosent.

Unge kokker.
Over 4000 ungdommer har søkt seg til programfagene innen restaurant- og matfag. Foto: Vidar Alfarnes

Regjeringen vil bidra til større rekruttering og kompetansenivå i landbruksnæringene

Rekruttering og utdanning av kunnskapsrike og dyktige ungdommer er viktig for å sikre landbruk over hele landet, med økt verdiskapning og redusert klimaavvtrykk. Framtidens landbruk er høyteknologisk og bærekraftig. Det stilles stadig høyere kunnskaps- og kompetansekrav for å drive en gård, eller jobbe innenfor landbrukets mange næringer.

Regjeringen har ambisjoner i Hurdalsplattformen om å bedre vilkårene og grunnlaget for landbruksnæringen. Blant tiltakene tetting av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet, legge fram en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser, og å gjennomgå og forbedre landbruksutdanningene på alle nivå.

Viktig å få økt rekrutteringen til restaurant- og matfag

Høsten 2021 startet en rekrutteringskampanje for å få flere til å søke restaurant- og matfag. Kampanjen, som blant annet er finansiert av landbruks- og matdepartementet, har som mål å skape engasjement og interesse for de spennende og varierte jobbmulighetene i mat- og måltidsbransjen.

Rekrutteringskampanjen er et fellesprosjekt mellom et bredt spekter av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, opplæringskontorer og interesseforeninger: NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Sjømat Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers landsforening (NKL), Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM).

– Mat- og måltidsbransjen gir interessante arbeidsplasser med gode utviklingsmuligheter. Norge trenger unge og dyktige fagarbeidere blant annet til å møte den spennende teknologiske utviklingen i mat- og måltidsbransjen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch