Mangelfull kunnskap om Oljefondet

Det er vanskelig å ta det seriøst når DN gir leseren inntrykk av at denne regjeringen mer eller mindre gir blaffen i at Oljefondet er tiltenkt også kommende generasjoner.

«Vi gir deg kunnskap», skriver DN i sin erklæring til leserne sine. Lederartikkelen 31. oktober om bruk av oljepenger deler mangelfull kunnskap når avisen skaper inntrykk av at regjeringen ikke er opptatt av kommende generasjoner.

Debatten om bruk av oljepenger og handlingsregelen ønsker vi velkommen. Gjennom sin lederartikkel bidrar dessverre ikke DN til å berike debatten.

Det er vanskelig å ta det seriøst når DN gir leseren inntrykk av at denne regjeringen mer eller mindre gir blaffen i at Oljefondet er tiltenkt også kommende generasjoner. Dette tar vi selvsagt på dypeste alvor. Siden handlingsregelen ble innført, har ulike regjeringer før oss forvaltet fondet med tanke på de som kommer etter oss. Det akter denne regjeringen selvsagt å fortsette med, og er noe jeg også sa i NRK-intervjuet som DN refererer til.

Rammeverket rundt oljeformuen har tjent oss godt og bør vernes om. Handlingsregelen sørger for at fondet også kommer kommende generasjoner til gode, altså at vi ikke tømmer formuen vår for kortsiktig vinning. Det er en viktig del av generasjonskontrakten, nettopp fordi vi som lever nå, ikke har mer krav på disse pengene enn det fremtidige innbyggere har.

Dagens handlingsregel gir et godt grunnlag for å ivareta hensynet til både nåværende og kommende generasjoner. At fondet er blitt så stort som det har, betyr at vi både kan bruke litt mer nå, samtidig som vi sparer mer for fremtiden.

Finansdepartementet anslår at vi i år bruker 3,0 prosent av fondets verdi. Det tilsvarer fondets forventede realavkastning, men fondets verdi vil likevel vokse kraftig. Det kan virke som om lederskribenten ser bort fra at kontantstrømmen fra olje- og gassinntektene inn til fondet finnes, og fortsatt vil være der en stund fremover.

I år bruker vi 372 milliarder oljekroner. Statens inntekter fra petroleumssektoren anslås til 900 milliarder kroner. I tillegg kommer fondets avkastning. Langt mer penger kommer altså inn i fondet enn det som tas ut.

Utfordringen med at fondet kan falle i verdi er noe regjeringen tar på alvor. Neste år innebærer vårt budsjettforslag et uttak på 2,7 pst. Det gjør at vi nokså lett kan håndtere et visst fall i fondets verdi. Skulle fallet bli særlig stort, må vi bruke tid på å tilpasse oss, nettopp slik handlingsregelen sier at vi skal gjøre.

Handlingsregelen har stått støtt i over 20 år, og det er en styrke at det er bred politisk enighet om den. Finansdepartementet analyser samtidig jevnlig ulike utforminger av rettesnorer for bruk av fondsmidler, slik at vi får et bredt og solid faglig grunnlag for å vurdere bærekraften i statsfinansene under handlingsregelen. Disse presenterer vi hvert år i budsjettene.

Vi bør alle sette pris på en god, levende og meningsfull debatt rundt vårt generasjonsfond. Men den blir best når den baserer seg på kunnskap.