Marianne Knudsen nytt medlem i Ytringsfrihetskommisjonen

Kulturdepartementet har oppnevnt Marianne Knudsen som nytt medlem i Ytringsfrihetskommisjonen.

Marianne Knudsen
Nytt medlem i Ytringsfrihetskommisjonen, Marianne Knudsen. Foto: Tine Poppe

Marianne Knudsen (21) er student og leder for Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Hun er også ambassadør for ungdomskampanjen Stopp hatprat og har vært medlem i Ungdommens ytringsfrihetsråd, en gruppe på 16 unge mennesker valgt ut av Fritt Ord til å kartlegge hvordan det står til med ytringsfriheten i deres egen aldersgruppe.

– Jeg er veldig glad for at Marianne Knudsen har takket ja til vervet som medlem i Ytringsfrihetskommisjonen, Jeg tror at hun med sin bakgrunn og erfaring kan bringe svært viktige perspektiver inn i kommisjonens arbeid, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Utfordringene som personer med funksjonsnedsettelse møter i hverdagen, har ikke bare praktiske konsekvenser, de har også konsekvenser for muligheten til deltakelse i offentlig debatt og samfunnsliv mer generelt. Dette er det viktig at kommisjonen ser på. 
Kommisjonen har blant annet som oppdrag å foreslå tiltak for å fremme bred deltakelse i det offentlige ordskiftet. Her har personer med funksjonsnedsettelser helt særegne erfaringer som skiller seg fra det andre minoritetsgrupper opplever.

– Manglende representasjon av personer med funksjonsnedsettelse i Ytringsfrihetskommisjonen har vært et tema siden kommisjonen ble oppnevnt. Med oppnevningen av Marianne Knudsen har vi styrket kommisjonen på et område der den til nå har hatt for svak representasjon, sier statsråd Trettebergstuen.

Mandatperioden for Ytringsfrihetskommisjonen er forlenget, og kommisjonen skal levere sin utredning 15. august neste år.