Markerte produksjonsstart av verdens beste konvensjonelle ubåt

Norge og Tyskland ble i 2017 enige om å utvikle et omfattende maritimt forsvarsmateriellsamarbeid bygget opp rundt anskaffelse av identiske, nye ubåter. Seremonien i Kiel 12. september markerer produksjonsstart. – Byggingen av verdens beste konvensjonelle ubåt begynner nå, med levering til Norge i 2029. Den lange byggeperioden er ikke uvanlig for ubåter av denne størrelsen, sier Bjørn Arild Gram (Sp).

– Ubåter gjør Norge tryggere. Ubåter er en sentral militær kapasitet for Norge. Evnen til å operere skjult, kombinert med stor slagkraft, bidrar betydelig til Forsvarets avskrekkende effekt. Ubåter er en strategisk kapasitet med stor betydning for Forsvarets operative evne og alliert samarbeid.

De siste femti årene har tyske ubåtdesignere utviklet en rekke løsninger som gjør det mulig for små og kompakte ubåter å holde seg skjult i de grunne farvannene i Østersjøen. Sammen med Norge skal Tyskland for første gang integrere disse løsningene i en større ubåt som kan operere skult mye lengre enn forgjengerne, og slik operere effektivt under alle typer forhold, fra skjærgården til åpent hav.

 

Suodjalusministtar Bjørn Arild Gram vuolláičálii lagat suodjalus- ja sihkarvuođaovttasbargošiehtadusa iežas Duiskka bargoskihpáriin Boris Pistoriusiin.
Suodjalusministtar Bjørn Arild Gram vuolláičálii lagat suodjalus- ja sihkarvuođaovttasbargošiehtadusa iežas Duiskka bargoskihpáriin Boris Pistoriusiin. Foto: MoD

– Samarbeidet med Tyskland vil sikre at Norge får de ubåtene vi trenger. Samarbeidet gir store besparelser og gode muligheter for norsk industri.

Samarbeid med Tyskland ubåt og missil

– Norge og Tyskland har inngått et strategisk partnerskap om nye ubåter og sjømålsmissiler. Vi er i ferd med å bygge et omfattende og langvarig samarbeid basert på anskaffelse og drift av identiske systemer.  Vi tar med dette et stort steg i riktig retning for å styrke det europeiske forsvarssamarbeidet innenfor NATO, gjennom å samarbeide med Tyskland om to store systemer; ubåter og sjømålsmissiler, sier forsvarsministeren.

Samarbeidet rundt identiske systemer er noe andre allierte ønsker å ta del i. Flere partnere som samarbeider om de samme systemene vil gi stordriftsfordeler og synergier for alle partnerne. Samarbeidet med Tyskland vil gjensidig styrke respektive nasjonale teknologiske kompetanseområder, og slik bidra til å styrke norsk og tysk forsvarsindustri i tiden fremover. På samme måte som Norge anerkjenner Tyskland sin spisskompetanse på ubåter, anerkjenner Tyskland Norges spisskompetanse på missiler og missilteknologi.

– Tyskland kommer på sikt til å utruste alle sine fregatter med nye missiler, og dette vil da bli standardsystemet i både den norske og den tyske marinen. Det sikrer at Sjøforsvarets missiler har en enda større internasjonal brukergruppe, noe som gir stordriftsfordeler og et robust internasjonalt fagmiljø, sier Gram.

Bygger vedlikeholdsverft på Haakonsvern

Byggingen av den første båten skal begynne i 2023, med levering i 2029. På Haakonsvern bygger Forsvarsbygg nå et helt nytt vedlikeholdsverft som skal kunne støtte både de norske og de tyske båtene. 

– Vi skal også etablere et felles fagmyndighetskontor i Norge som skal styre og lede vedlikeholdet, ivareta teknisk sikkerhet og planlegge fremtidige oppgraderinger av de nye båtene. Grunnen til dette er muligheten for å spare penger gjennom hele ubåt-klassens levetid gjennom å samarbeide om vedlikeholdet av helt like ubåter, avslutter Gram.