100 millioner til matsikkerhet i Niger

Norske myndigheter undertegner en avtale på 100 millioner kroner som skal gå til å sikre sunn og næringsrik mat til befolkningen i Niger. Pengene går til et samarbeidsprosjekt mellom Care Norge og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU).

– Med denne avtalen styrker vi matsikkerheten i et av Afrikas mest sårbare land. Niger er ett av våre partnerland i Sahel-regionen, preget av konflikt, fattigdom, kraftig befolkningsvekst, klimaendringer. Å dreie landbruket i retning av større klimarobusthet er særlig viktig. Jeg veldig glad for at vi nå kan støtte videreføringen av Care sitt gode prosjekt i Niger, og det er spesielt gledelig at norske forskningsmiljøer på Ås kan bidra med sin ekspertise, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Bevilgningen kunngjøres i forbindelse med at regjeringen lanserer sin nye strategi for Sahel – landene sør for Sahara som Niger er en del av.

– Den første norske Sahelstrategien ble lansert i 2018. Vi så da behov for økt norsk innsats i Sahel på grunn av den negative sikkerhetsutviklingen i regionen og stort behov for internasjonal assistanse. Dessverre har ikke situasjonen i Sahel bedret seg. Tvert imot har utviklingen fortsatt å gå i negativ retning. Internasjonal og norsk innsats har bidratt til å redde liv og hjelpe enkeltindivider, men det er fortsatt et stort behov for hjelp, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Les mer om den nye Sahel-strategien.

Prosjektet som Care Norge nå kan videreføre, skal bidra til at 280.000 mennesker med lav motstandskraft mot klimaendringer, er sikret bedre og sunnere mat. I tillegg er det et tiltak for jobbskaping. Prosjektet går over fem år og har et budsjett på totalt 100 millioner kroner.

Med støtte fra UD går Care, NMBU og Inran (l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger) sammen om å finne løsninger for hvordan landbruket i Niger bedre skal kunne sikre nok næringsrik mat og tilpasse seg klimautfordringene. Målet er å øke bøndenes kapasitet til å tilpasse landbruket klimaendringene og øke inntektene fra småskalajordbruk. 40 000 husstander skal nås innen 2026.

Opplæring i entreprenørskap for kvinner og ungdom er en sentral del av prosjektet. Prosjektet bruker aktivt sosiale medier, radio og nasjonal tv for ikke bare å nå ut til de direkte involverte, men for at også prosjektet skal ha en nasjonal betydning i Niger.

Care Norge er den norske sivilsamfunnsorganisasjonen som har lengst erfaring fra Niger og har i mange år drevet med spare- og lånegrupper for kvinner.