Historisk arkiv

Lanserer ny Sahel-strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein lanserer en ny strategi for Norges innsats i Sahel. Støtten til sivilsamfunnet og arbeidet for godt styresett er får en mer fremtredende rolle. I tillegg vil Norge fortsatt støtte FN-styrken Minusma.

Norge har en omfattende innsats i Sahel. Beltet sør for Sahara er preget av store utfordringer knyttet til sikkerhet, utvikling og beskyttelse av sivile. Nå ønsker regjeringen å dreie innsatsen mer mot godt styresett, fredsdiplomati og inkluderende politiske prosesser.

– Hvordan et land styres politisk, er en av de grunnleggende årsakene til konflikt. Vi har de siste årene lært mer om, og fått en dypere forståelse for, denne sammenhengen i Sahel. Derfor løftes dette nå tydeligere frem i strategien, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Dette er den andre Sahel-strategien fra regjeringen. Den første ble lansert i 2018. Bakgrunnen var økt norsk innsats i Sahel på grunn av negativ sikkerhetsutvikling i regionen og stort behov for internasjonal assistanse. Den utløsende faktoren var det tuaregopprøret i Mali 2012, etterfulgt av stadig økende tilstedeværelse av terrorgrupper. Med økt og sammensatt norsk innsats var det behov for å se virkemidlene i sammenheng, og sørge for at politiske, militære, humanitære og utviklingspolitiske virkemidler trakk i samme retning.

– I 2019 inviterte vi partene for fredsavtalen i Mali til Norge i forbindelse med Oslo Forum. De ønsket selv å lære mer om norske erfaringer med desentralisering, minoriteters rettigheter, fredelig konfliktløsning og kvinners deltakelse i samfunnet. De hadde en uke i Norge hvor de blant annet møtte representanter for ulike samiske institusjoner i Finnmark. Denne formen for kompetanseoverføring er veldig verdifull, sier Eriksen Søreide.

Målet er at politiske, militære, humanitære og utviklingspolitiske virkemidler trekker i samme retning.

– I den nye strategien fokuserer vi enda sterkere på samspillet mellom humanitær innsats, utviklingssamarbeid og fredsbygging, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

– Vi ønsker å løfte tydeligere frem hvor viktig det er å arbeide for kvinner og likestilling. I Mali er det etablert en oppfølgingskomite for gjennomføring av fredsavtalen. Der satt det inntil nylig kun mannlige representanter for partene. Som en oppfølging til partenes besøk til Norge har vi bidratt til at kvinner har plass i dette viktige politiske forumet, sier Ulstein.

Det sikkerhetspolitiske aspektet ved Norges innsats i Sahel er fortsatt til stede. I tillegg til vår deltakelse med militært personell og et transportfly til FN-operasjonen Minusma har vi siden i fjor hatt et polititeam i operasjonen. Disse jobber tett med malisk politi, og gir opplæring i bl.a. kriminalteknikk.