Mehl og Aasland ble orientert om situasjonen etter «Hans»

Justisminister Emilie Enger Mehl og olje- og energiminister Terje Aasland hadde mandag et videomøte med statsforvalterne og kommunene i områdene som var berørt av ekstremværet.

Her deltok også statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti fra Kommunal- og distriktsdepartementet og statssekretær Wenche Westberg fra Landbruks- og matdepartementet.

– Det har gjort sterkt inntrykk på meg å få besøke noen av dere i de rammede områdene og se hva dere gjør i praksis. Vi vet at ekstremværet har vært krevende for mange lokalsamfunn. Takk for arbeidet som er lagt ned for å trygge befolkningen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) til deltakerne i møtet.

Statsforvalterne og representanter fra kommunene i de berørte områdene fortalte om sine erfaringer med konsekvenser og håndtering av flommen. Det kom mange nyttige innspill som vil bli tatt med i den videre evalueringen av hvordan ekstremværet ble håndtert og hvordan vi kan forebygge skader ved slike hendelser.

– Dette har vært et viktig møte med mange gode innspill fra berørte kommuner. Kunnskapen og erfaringen de sitter på, er det viktig å bygge videre på. Vi ser at mange lokalsamfunn har blitt rammet. Samtidig ser vi heldigvis også at sikringstiltak har fungert godt og redusert ødeleggelser mange steder. Å forebygge skader fra naturfarer er et viktig og langsiktig arbeid som regjeringen prioriterer. Nå går vi gjennom hele flom- og skredpolitikken. Dette vil selvsagt være et viktig tema i stortingsmeldingen om flom og skred som kommer neste år, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).