– Mennesker med psykiske lidelser skal ha de samme mulighetene

Kjære alle sammen,

psykisk helse er viktig for denne regjeringen. Derfor er jeg glad for å få lov til å åpne nybygget for psykisk helse her i Kristiansand.

Dere har et tydelig og flott mål: At dette skal bli dét bygget i Norge som best legger til rette for et framtidsrettet behandlingstilbud innen psykisk helse for voksne og unge.

Det er viktig for pasienter, pårørende og fagfolk. Gratulerer!

Mennesker med psykiske lidelser skal ha de samme mulighetene for å leve lange, gode liv som resten av befolkningen.

Det betyr også at de må få tilgjengelig og god behandling når de trenger det.

Her er gode fagfolk, kunnskapsbasert og effektiv behandling og helsefremmende bygg vesentlig.  

Jeg er glad for at dere har satt tydelig kriterier for byggearbeidet. Og at fokuset på pasientenes og brukerne har vært viktig i planleggingen av bygget. 

Nybygget er noen hundre meter sør for Sørlandet sykehus, ved alléen i Andreas Kjærs vei, hvor naturen og Kjærlighetsstien er nærmeste nabo. Byggets valg av materialer og farger henger nøye sammen med omgivelsene, og det er satset på helsefremmende arkitektur.

Det er flere nivåer av skjermede hager og åpne utearealer. Nivåene strekker seg fra stillesoner, mindre hager i tilknytning til skjermede sengerom, felles indre gårdsrom og felles oppholdshager.

Bygget legger til rette for at brukerne skal være trygge, oppleve ro og ikke minst frihet til å bidra aktivt i egen behandling.

Det er ingen tvil om at de fysiske omgivelsene er viktige. Men enda viktigere er fagfolkene.

Vi har mange dyktige fagfolk og miljøer med gode ledere i psykisk helsevern. Dere fagfolk er vår viktigste ressurs.

Dere står i komplekse tjenester – og komplekse liv.

Dere skal være medmennesker og fagfolk, og dere skal forholde dere til veldig mange samarbeidspartnere. Noen av dere kjenner helt sikkert også på frustrasjon innimellom.

Men jeg håper at dere ser bedring, og at dere tar til dere at den jobben dere gjør har en stor verdi. Og med nytt bygg, håper jeg dere vil oppleve at faget får enda mer fokus.

Å skaffe nok kompetente fagfolk, er en av våre største utfordringer og viktigste oppgaver framover. Det slår også Helsepersonellkommisjonen fast.

Vi må legge til rette for at det er spennende og bærekraftig å jobbe i vår felles helsetjeneste. Og fagfolkene må få rom til å ligge i front i faget sitt og utvikle seg selv.

Psykiske vansker og lidelser kan ha store konsekvenser både for den det gjelder og familiene deres.

Regjeringen ønsker at alle skal oppleve god psykisk helse, og at hjelpen skal være lett og tilgjengelig for folk når den trengs. Derfor lager vi en ny opptrappingsplan for psykisk helse.

Vi er i sluttfasen med planen nå. Det vil være en helhetlig plan for å bedre den psykiske helsen i Norge og utvikle det samlede tjenestetilbudet de neste årene.  

Vi vil styrke de brede helsefremmende og forebyggende tiltakene, lavterskeltilbud i kommunene og det spesialiserte behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Planen skal omfatte hele befolkningen, og vi sikter på å legge den frem før sommeren. Med det, kjære alle sammen, er jeg glad for å være med på denne festen.

Jeg vil ønske alle sammen lykke til med å ta i bruk det nye bygget – og på den måte også være med å styrke vår felles helsetjeneste! Takk for meg.