Mer til forskning, forebygging og behandling av pengespillproblemer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Vi vet at mange nordmenn får store personlige og økonomiske problemer på grunn av et vanskelig forhold til pengespill. Derfor er det viktigste målet med pengespillpolitikken å forebygge negative konsekvenser. Vi jobber hele tiden med tiltak som skal sikre en ansvarlig pengespillpolitikk, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I dag fordelte regjeringen 25 millioner kroner til arbeidet mot spilleproblemer. Pengene går til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleproblemer. Det var opprinnelig satt av 17 millioner fra Norsk Tippings overskudd til arbeidet.

– At tusenvis av nordmenn sliter med problematisk forhold til pengespill, er noe jeg tar på største alvor, og det er derfor vi har lagt til 8 millioner kroner ekstra til arbeidet mot spilleproblemer, sier Trettebergstuen.

Tiltakene er en del av regjeringas handlingsplan mot spilleproblemer som finansieres gjennom overskuddet til Norsk Tipping. Den setter kurs for arbeidet ut 2025 og har tre hovedmål:

  • Færrest mulig skal ha problem med spill
  • Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles
  • Problemspillere skal identifiseres tidlig og gis god behandling

– Pengene som nå blir tildelt er viktige for arbeidet med å øke kunnskap, forebygge og sikre bedre behandling av spilleproblemer, sier Trettebergstuen.