Millionsalg for Norge i Berlin

Norske mat og reiselivsaktører omsatte for over 2 millioner kroner på den internasjonale mat- og reiselivsmessen Grüne Woche i Berlin i januar. Regionene Nord-Norge og Trøndelag som representerte Norge i år, gjorde det svært bra med en omsetning på henholdsvis 51.000 euro og drøye 40.000 euro.

Restauranten på den norsk paviljongen drives av Fursetgruppen og solgte retter og smaksprøver basert på norsk lokalmat for hele 108. 000 euro i løpet av de 10 dagene Grüne Woche varer.

Geir Pollestad i lavoen på Nord-Norges stand.
Geir Pollestad i lavoen på Nord-Norges stand. Foto: Vidar Alfarnes.

Lokal mat og drikke for 25 milliarder innen 2035

– Dette lover svært bra for regjeringens nye målsetting om å øke omsetning av lokal mat og drikke fra norske gårdsbruk til 25 milliarder innen 2035, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad. – Hjemmemarkedet er allikevel vårt viktigste marked. Målet må være å ha lokalmatprodusenter og produsentmiljøer over hele landet. Vi må legge til rette for generasjonsskifter og trygge koblingen mellom råvareproduksjon og ferdig produkt, sier Pollestad. 

Det ble omsatt lokal mat og drikke i det norske markedet  for 12 milliarder i 2023. 

Livlig handel på den norske standen.
Livlig handel på Trøndelag sin stand.. Foto: Vidar Alfarnes

Nytt kompetansetilbud

Innovasjon Norge har lansert et kompetansetilbud for å hjelpe norske bedrifter med å nå sine vekstmål. Lanseringen ble annonsert under et møte med landbruks- og matminister Geir Pollestad og hans Næringsdelegasjon i Berlin.

Skaleringsprogrammet vil være for lokalmatbedrifter med 5 millioner kroner i omsetning og som har ambisjon om 50 prosent vekst innen 3 år. Programmet passer både for dem med nasjonale og internasjonale vekstambisjoner.  Planen er å pilotere skaleringsprogrammet med åtte bedrifter, allerede i 2024. 

Restauranten på den norsk paviljonge
Restauranten på den norsk paviljongen solgte retter og smaksprøver basert på norsk lokalmat for hele 108. 000 euro. Foto: Vidar Alfarnes

Gode besøkstall

Også arrangøren av Grune Woche, Messe Berlin melder om gode besøks- og salgstall. 275. 000 besøkende fant veien til Grüne Woche i år, til tross for den samtidige togstreiken i Tyskland. Hver besøkende brukte i snitt 150 euro under besøket. Det er en økning i omsetningen fra 2023.

Grüne Woche i Berlin er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.

Norges stand
Norges stand på Grüne Woche 2024. Foto: Landbruks- og matdepartementet