Millionsatsing på nordnorsk landbruk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch deltok lørdag på rundebordskonferanse om arktisk landbruk i Balsfjordhallen på Storsteinnes i Troms. Tema var framtidsutsikter og markedspotensialet for arktisk landbruk og mat.

Verdiskaping og sysselsetting i landbruket er viktig i sammenheng med regjeringens forsterkede innsats i nordområdene. Regjeringen vil legge til rette for økt aktivitet i næringslivet for å snu den negative befolkningsutviklingen, og sørge for at lokale verdier blir utnyttet på en god måte. Landbruket er også viktig i et beredskapsperspektiv, og for målet om landbruk over hele landet.

Dette var en del av bakteppet da landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) presenterte regjeringens ambisjoner for arktisk mat på rundebordskonferansen i Balsfjordhallen. 

– Det nordnorske landbruket og matproduksjon er ei viktig næring som bidrar til bosetting, sysselsetting og verdiskaping, sa landbruks- og matminister Sandra Borch. Det er et stort potensial for økt matproduksjon og næringsutvikling, og det skal vi utnytte. Nordnorsk landbruk har alle forutsetninger for å produsere både kvalitet og volum. Betydningen dette har gjenspeiles i årets jordbruksoppgjør. Der ble vi enige om en flerårig satsing på landbruket i Nord-Norge og satte av 17 millioner kroner til dette i 2023, sa Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruket i nord er spesielt sårbart med få kompetansemiljøer, små produsentmiljøer og mange steder lange avstander mellom bønder. Det er også store gras- og beiteressurser som er gått ut av drift.

– Målet med satsingen i jordbruksavtalen er å styrke sårbare produsentmiljøer, motvirke bruksnedgangen og øke arealbruken. Vi er også opptatt av å utnytte de unike kvalitetene som ligger i arktisk matproduksjon. Der har bønder i Nord-Norge viktige kvalitetsfortrinn på sine produkter og det må kunne tas ut i markedet, sa landbruks- og matminister Sandra Borch.

Jordbruksavtalepartene la vekt på å heve kompetansen til landbruksnæringen og derfor er minimum 5 millioner kroner av satsingen øremerket forskning og øvrig kunnskapsutvikling i regi av NIBIO.

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som får ansvaret for å koordinere arbeidet med satsingen som skal gjelde for hele Nord-Norge.