Møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC):

Dialog i en krevende konflikt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Det er positivt at israelerne og palestinerne hadde konstruktive diskusjoner sammen med giverlandene i Brussel denne uka, under ledelse av Norge. Situasjonen i Palestina er svært vanskelig. Derfor er det viktig at vi bidrar til å opprettholde dialogen mellom partene, i likhet med møtene som nylig var i Aqqaba og Sharm el-Sheikh, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

3.-4. mai organiserte Norge et møte i giverlandsgruppa for Palestina (AHLC) i Brussel, med EU som vertskap. Møtet ble åpnet av EUs utenrikssjef Josep Borrell Fontelles og ble ledet av Norges spesialrepresentant for fredsprosessen i Midtøsten, Hilde Haraldstad.

Gruppebilde
Møte i giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) i Brussel 3.-4 mai. Foto: Norges delegasjon til EU

– Diskusjonene de siste to dagene har synliggjort hvor alvorlig situasjonen er på bakken. Vi fokuserte på hvordan Israel, den palestinske selvstyremyndigheten, og det internasjonale samfunnet kan bidra til å forbedre den kritiske situasjonen. Den palestinske økonomien er ikke bærekraftig, på grunn av en rekke utfordringer, deriblant den israelske okkupasjonen. Behov for fortsatt reforminnsats på palestinsk side var også på agendaen. Det er positivt med fremdrift på saker som vi skal arbeide videre med frem mot neste møte i New York i september, sier spesialrepresentant Haraldstad.

Giverlandsgruppa består av 30 land og organisasjoner, og har som formål å legge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en palestinsk stat innenfor en fremforhandlet to-statsløsning. Den palestinske delegasjonen ble ledet av finansminister Shukri Bishara. Israel, USA, europeiske, arabiske og andre land, så vel som IMF og Verdensbanken, deltok på høyt embetsnivå. FN var representert med spesialkoordinator for fredsprosessen Tor Wennesland. 

– På møtet i Brussel kom det internasjonale samfunnet med en sterk oppfordring til israelsk og palestinsk side om at de må gjøre store politiske endringer. Det er helt nødvendig for at de kan gjenoppta forhandlingene om en to-statsløsing og for å kunne oppnå fred, sier utenriksministeren.