Mottok ekstern gjennomgang av økonomi og andre utfordringer som gjenstår på Evenes flystasjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen mottok denne uka en rapport fra Holte Consulting på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Forsvarsministeren ønsket en ekstern gjennomgang av både økonomi og andre utfordringer som gjenstår på Evenes. Rapporten viser blant annet at utbyggingen av Evenes flystasjon vil få en merkostnad i forhold til det kostnadsbildet som ble etablert etter konseptvalgutredningen i 2018. Dette skyldes bl.a. betydelig økning i byggekostnader siste året. Det er også identifisert noen endrede behov samt justering av valgte løsninger, som har medført kostnadsøkning i noen enkeltprosjekter.  

Når rapporten er behandlet i Forsvarsdepartementet vil forsvarsministeren komme tilbake til Stortinget med informasjon på egnet måte.

Her kan du lese rapporten.