Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mottok innspill til utviklingen av barnehagelærerrollen

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mottok rapport fra ekspertutvalget som har samlet kunnskap om barnehagelærerrollen, og innspill til hvordan profesjonen kan utvikles videre. – De første årene er viktige for barns læring og utvikling. Vi vet at kvaliteten på det tilbudet barn får i stor grad avhenger av personalets kompetanse, og da er barnehagelæreren helt avgjørende. Jeg ser frem til å lese rapporten, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Ekspertgruppen ble oppnevnt i september 2017, og har vært ledet av professor Kjetil Børhaug.

– Barnehagelæreren er nøkkelen til en god barnehage. Vi ønsker å løfte kvaliteten i alle barnehager, og fra regjeringens side skal vi fortsette å satse på tiltak som gir bedre kvalitet i barnehagen. Det handler både om tiltak for å styrke barnehagelærerne og tiltak for å styrke barnehageforskningen, sier Sanner.

Ekspertgruppen ble bedt om å komme med anbefalinger om hvordan barnehagelærerrollen kan styrkes som profesjonsrolle. Et viktig arbeid har også vært å definere hva som kjennetegner og bygger opp under en sterk barnehagelærerprofesjon.

Tar med innspillene i videre arbeid

Ekspertgruppen har sett på hva slags kunnskap som finnes på barnehageområdet, og særlig på forskning som har betydning for den videre utviklingen av barnehagelærerprofesjonen.

Rapporten ser også på ledelse og styring i barnehagesektoren, på profesjonell yrkesutøvelse og på barnehagelærerutdanningen.

– Vi har gjort mye for å styrke kvaliteten i barnehagen. Vi har fastsatt en bemanningsnorm med klare krav til antall voksne i barnehagen. Vi har mål om flere barnehagelærere med masterkompetanse og satser på kompetansetiltak som løfter hele personalet. Vi har også fastsatt en ny rammeplan som bidrar til å tydeliggjøre hvilke forpliktelser barnehagen og personalet har for at barna skal bli godt ivaretatt. Nå skal vi sette oss grundig inn i rapporten fra utvalget og ta med oss innspillene i det videre arbeidet med å heve kvaliteten i barnehagen, sier Sanner.

Les hele rapporten

Til toppen