Nå blir det enklere å handle med brukte varer

Regjeringen foreslår å avskaffe brukthandellova for de fleste varer. Fra 1. juli vil brukte klær, sportsutstyr og elektronikk ikke lenger være omfattet.

Jan Christian Vestre under presentasjonen av endringene i brukthandellova

-  I dag legger regjeringen frem forslag til endringer i brukthandellova. Norsk næringsliv får nå nye muligheter til å gjøre god og lønnsom butikk av brukte varer. Forslaget innebærer store forenklinger for næringslivet samtidig som det ivaretar nødvendige kriminalitetsforebyggende hensyn. Målet er at loven skal tre i kraft 1. juli 2024, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Dagens brukthandelsregelverk gjør det mer krevende å drive handelsvirksomhet med brukte varer enn med nye. Regelverket innebærer at næringsdrivende må ha tillatelse fra politiet for å selge brukte varer og må oppfylle tid- og kostnadskrevende krav knyttet til oppbevaring og protokollføring.

– Dagens lovverk gjør det tungvint og lite lønnsomt for næringslivet å inkludere brukte varer i forretningsmodellene sine. Det er fryktelig gammeldags, og vi ønsker å oppnå det motsatte. Endringene vi nå gjør i brukthandellova er et sentralt grep for å dreie Norge mot en mer sirkulær økonomi, sier Vestre.

Nett-tv Næringsministeren varsler endringer i brukthandellova

Se sendingen her

Se sendingen her

Regjeringen foreslår å innskrenke lovens virkeområde til å kun omfatte handelsvirksomhet med brukte og kasserte: varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander, kunstverk, samleobjekter, antikviteter og motorvogner. Det vil si at handel med alle andre brukte varer, som for eksempel klær, møbler og sportsutstyr ikke vil være underlagt regelverket lenger.

- Regjeringen la nylig frem en ny handlingsplan for sirkulær økonomi. I handlingsplanen legger regjeringen fram konkrete og målrettede tiltak for at overgangen til en sirkulær økonomi skal skje så raskt som mulig, på en måte som reduserer avfall og bidrar til målet om størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi. Endringene vi nå foreslår, ble varslet i handlingsplanen, sier Vestre.

Næringsministeren lanserte de nye endringene i lokalene til Bergans. Etter en presentasjon fra næringsministeren, var det en panelsamtale med direktør Bernt Apeland fra Virke, bærekraftsansvarlig i Bergans Yngvil Ofstad, innehaver Lene Gjelsvik i Gamle danske og Randi Punsvik i Telia Norge.

– I en dyrtid som vi nå er inne i, er kjøp og salg av brukte varer blitt stadig viktigere. Dette er derfor en gledens dag for miljøet, og for lommeboka, sier Vestre.

Offisielt fra statsråd med lenke til proposisjonen