Nå kan barnehagelærere og lærere søke om videreutdanning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra i dag kan barnehagelærere, lærere og ledere søke om å få videreutdanning til høsten. Til sammen 7700 lærere i barnehage og skole kan få tilbud. I år vil mange flere barnehagelærere kunne få videreutdanning.

– Våre barnehager og skoler er fulle av gode ansatte og lærere, og mange av disse ønsker seg faglig påfyll. Det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere. Derfor legger vi til rette for et bredt tilbud i mange fag, og styrker tilbudet til barnehagelærerne, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Fristen for å søke videreutdanning er 1. mars.

I 2023 har regjeringen satt av 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere. For barnehagelærere er det satt av om lag 200 millioner kroner til videreutdanning, en økning på 100 millioner kroner sammenlignet med 2022. I tillegg har regjeringen bevilget 45 millioner kroner til videreutdanning for styrere.

Vil gi skoleeierne større handlingsrom

Regjeringen arbeider med å fjerne kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014. Det vil gjøre det lettere for kommunene og andre skoleeiere, som kjenner de lokale behovene for kompetanse best, å prioritere videreutdanning ut fra egne behov.

Regjeringen fortsetter satsingen på videreutdanning i spesialpedagogikk, slik at flere barn og elever med behov for ekstra oppfølging kan oppdages tidligere og følges opp av ansatte med riktig kompetanse.

Regjeringen fortsetter også satsingen på praktiske og estetiske fag.

– Vi er opptatt av at læring skjer i alle fag, og ikke bare i norsk, matematikk og engelsk. Vi har blant annet satt av flere plasser til praktiske og estetiske fag. Vi ønsker å gjøre skolen mer praktisk og variert, og jeg er glad for at flere undersøkelser viser at de som jobber i skolen ønsker påfyll i nettopp disse fagene, sier Brenna.

Rekordsatsing på kompetanse i barnehagen

– Kompetansen til de ansatte er nøkkelen til et godt barnehagetilbud. I år kan 1700 barnehagelærere få tilbud om videreutdanning. Det er en økning på om lag 550 fra i fjor. Vi håper mange barnehagelærere benytter anledningen og søker, sier Brenna.

Regjeringen satser på kvalitet og kompetanse i barnehagen. I år har regjeringen økt bevilgningen til etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagen med 180 millioner kroner, til 600 millioner kroner. Det er ny rekord. I tillegg til at flere barnehagelærere kan ta videreutdanning, vil regjeringen gi flere assistenter mulighet til å ta fagbrev på jobb slik at det blir flere barne- og ungdomsarbeidere i alle barnehager. De har også styrket kompetansetiltakene for ansatte i samiske barnehagetilbud.

Regjeringen har lagt frem en revidert kompetansestrategi for barnehagen, som har flere kompetansetiltak rettet mot alle grupper ansatte i barnehagen. Dette vil bidra til bedre kvalitet i tilbudet til barna.

Regjeringen jobber også med å utvikle et mer fremtidsrettet og helhetlig system for etter- og videreutdanning for lærere og andre ansatte i barnehager og skoler. Utredningen fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole (NOU 2022: 13 Med videre betydning), og høringsuttalelsene til denne, vil gi et godt grunnlag for det videre arbeidet med hvordan et nytt system skal se ut når dagens kompetansestrategier går ut i 2025.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.