Nå kan lærere i barnehage og skole søke om videreutdanning

Kompetansen til lærere er helt avgjørende for barn og unges læring og trivsel. Fra i dag kan lærere og ledere i barnehage, skole og kulturskole søke om å få videreutdanning fra høsten. Over 8000 kan få tilbud.

– Å satse på lærere er det viktigste vi gjør for ungene våre. De skal møte lærere med relevant og oppdatert kompetanse. Derfor fortsetter regjeringen satsingen på videreutdanning, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

I dag åpner søknadsportalen for lærere og ledere i barnehage, skole og kulturskole som vil ta videreutdanning neste år. Søknadsfristen er 1. mars. 

I 2024 har regjeringen satt av 393 millioner kroner til kompetansetiltak for ansatte i barnehagene og 1,6 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og skoleledere. Dette gir blant annet rom for at om lag 1 850 lærer i barnehagen og 5 400 lærere i grunnopplæringen kan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2024.

– De siste årene har videreutdanning blitt prioritert blant mange lærere, ledere og eiere og det er jeg veldig glad for. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å rekruttere og beholde lærere er å sørge for at barnehager og skoler er gode steder å jobbe, der det er mulighet til å fordype seg og utvikle seg gjennom hele yrkeslivet, sier Nordtun.

Satser på praktiske og estetiske fag og spesialpedagogikk

Lærere i skolen som søker fagene matematikk, engelsk, norsk, samisk og norsk tegnspråk blir også i år prioritert.

Det er fortsatt stort behov for lærere i barnehage og skole med kompetanse i spesialpedagogikk, slik at flere barn og elever med behov for ekstra oppfølging kan oppdages tidligere og følges opp av ansatte med riktig kompetanse. Minst 800 lærere i skolen kan få tilbud om videreutdanning i spesialpedagogikk i år.

Regjeringen fortsetter også satsingen på praktiske og estetiske fag. I 2024 kan minst 600 lærere få tilbud om videreutdanning i disse fagene. Undersøkelser og tilbakemeldinger viser at det er mange lærere som trenger mer kompetanse i disse fagene.  

– Vi er i full gang med å gjøre skolen mer praktisk, variert og relevant fordi barn og unge lærer best på ulike måter. I en mer praktisk og variert skole, vil motivasjonen øke og elevene vil kunne lære mer. Da må også lærerne få den kompetansen de trenger, sier Nordtun.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

Oppdatert 2/2-24 med informasjon om at også lærere i kulturskolen kan søke.