Vil få bukt med trafikkfarlige russebusser:

Nå ønsker samferdselsministeren bedre samarbeid over riksgrensen

Russetiden nærmer seg slutten, men i løpet av de siste ukene har flere svenskregistrerte russebusser blitt stoppet og ilagt bruksforbud i Norge på grunn av alvorlige tekniske feil og mangler.

– Jeg vet at mange har gledet seg til russetiden og jeg synes det er kjedelig at det går utover de enkelte russegruppene når bussene de har leid eller kjøpt ikke kan kjøre videre. Mange av bussene som har fått påvist store feil og mangler denne våren er leid i Sverige, som har andre regler enn vi har. Jeg har derfor tatt kontakt med infrastruktur- og bostadsminister i Sverige, Andreas Carlson, for å se på hvordan Norge og Sverige kan løse de særnorske utfordringene med russebusser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Norge har tidligere strammet inn reglene for ombygging av busser, og det er forbudt å montere sidevendte seter når bussene bygges om. Dette har ført til at flere utleieselskaper og russ drar til Sverige for å omgå ombyggingsreglene som gjelder i Norge. Det er spesielt ombygging til sidevendte seter og mange ståplasser som gjør svenskregistrerte busser så populære.

– Skadeomfanget i disse bussene kan bli stort, og vi kan ikke vente med å gjøre noe til det har skjedd en alvorlig ulykke. Jeg vil ikke være noen festbrems, og jeg ønsker at alle skal ha en bra russetid, men vi kan ikke kompromisse på trafikksikkerheten, sier Nygård.

I mars varslet regjeringen at de ser på flere tiltak for at russebussene skal være så trygge som mulig. Les på nett: Regjeringen vil ha en mer trafikksikker russetid