Balanserte offentlige kontrakter:

Næringsministeren ber offentlige oppdragsgivere ta mer av risikoen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisveksten fortsetter. I et brev i dag ber næringsminister Jan Christian Vestre offentlige oppdragsgivere om å dele på risikoen ved prisveksten.

– En del leverandører til det offentlige står nå i en situasjon hvor de tar mye av risikoen når råvareprisene øker. Derfor har jeg i dag sendt et brev der jeg innstendig ber offentlige innkjøpere til å forsøke å finne konstruktive løsninger for utsatte bedrifter som nå sliter og som risikerer å tape penger på kontraktene de har inngått, sier Vestre

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisveksten i august i år var på 6,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Situasjonen er allerede krevende og kan bli langvarig for mange leverandører.

– Det er opp til avtalepartene å sørge for god kontakt seg imellom om eventuelle utfordringer man har knyttet til overholdelsen av avtaler. Begge sider bør ha felles interesse i dette, sier Vestre

Sender brev til offentlige oppdragsgivere

Etter at næringsministeren i mai sendte brev til offentlige oppdragsgivere om å være særlig oppmerksomme på sitt ansvar for å tilby balanserte kontraktsvilkår, har mange innkjøpere tatt høyde for ekstraordinære hendelser, som ekstreme prisøkninger, i sine fremtidige kontrakter. Det mener Vestre er gode nyheter.

– Brevet fra mai ble godt tatt imot, men jeg minner om at det også er handlingsrom for å gjøre endringer i allerede eksisterende kontrakter. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har publisert en veileder om dette som jeg oppfordrer offentlige oppdragsgivere til å bruke, sier næringsministeren.

Les brevet til offentlige oppdragsgivere her

Les veilederen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring her.

I tillegg har DFØ, KS og NHO i fellesskap laget egen veiledning om anskaffelser i en krisetid. Denne er tilgjengelig her.