Brev fra næringsministeren til offentlige oppdragsgivere: Krevende tider for næringslivet - fleksibilitet i offentlige kontrakter

16. september 2022 sendte næringsminister Jan Christian Vestre et nytt brev til samtlige offentlige oppdragsgivere med ytterligere oppfordring om å opprettholde balanserte kontraktsvilkår.