Presseinvitasjon:

Næringsministeren inviterer til dialogmøte om næringslivssamarbeid med Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre inviterer norske næringslivsaktører til dialogmøte om fremtidig næringslivssamarbeid med Ukraina onsdag 8. juni. Møtet arrangeres sammen med Ukrainas ambassadør til Norge, Viacheslav Yatsiuk.

– Konsekvensene av krigen i Ukraina merkes i store deler av verden, men ingen betaler en så høy pris som ukrainerne selv. Behovene er enorme nå og vil være det i lang tid fremover. Norge og norsk næringsliv har erfaringer og kompetanse som kan utgjøre en forskjell i gjenoppbyggingen av Ukraina. Dette møtet er viktig for å starte en felles dialog om langsiktige muligheter for norsk-ukrainsk næringslivssamarbeid, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Formålet med dialogmøtet er å diskutere og dele erfaringer rundt prioriteringer i gjenoppbyggingen av Ukraina etter krigen og hvordan norske bedrifter og investeringer kan bidra i arbeidet.

Møtet er ikke åpent for presse, men det er satt av tid til intervjuer med næringsminister Jan Christian Vestre, ambassadør Viacheslav Yatsiuk og næringslivet i etterkant av møtet, ca kl 13.

Påmelding: Presse som ønsker intervju, kan sende en e-post til media@nfd.dep.no

Sted: Kongensgate 8. Husk pressekort og legitimasjon ved oppmøte.

Program for møtet onsdag 8. juni

12:00
Innledning ved næringsminister Jan Christian Vestre

12:10
Innledning ved Ukrainas ambassadør Viacheslav Yatsiuk

12:20
Orientering fra Norsk-ukrainsk handelskammer (NUCC) om status for næringslivssamarbeidet

12:30
Rundebord med næringslivsaktører med erfaringsdeling og diskusjon om muligheter og utfordringer

13.00
Pressetid