Næringsministeren lanserer merkeordningen «Made in Norway»

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserer i dag en nasjonal merkeordning for bærekraftige norske produkter og løsninger.

Jan Christian Vestre under fremleggelsen av made in norway
Foto: Foto: NFD / David Berg Tvetene

 Jeg er svært stolt og glad for at vi nå kan presentere Made in Norway, vår nye nasjonale merkeordning for bærekraftige norske produkter og løsninger. Merket skal bidra til at flere norske virksomheter lykkes i internasjonale markeder, og er et av flere tiltak i reformen Hele Norge eksporterer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Made in Norway vil være et beskyttet varemerke for norske produkter som eksporteres til utlandet. Det skal være et kvalitetsmerke for norske produkter og gi økt betalingsvilje for disse.

– Norske bedrifter har svært gode produkter og løsninger, men nordmenn er ikke alltid like gode til å selge disse gode produktene og løsningene. I mange internasjonale markeder vil det kunne ha stor verdi for en bedrift eller et produkt å tydelig kunne kobles til Norge, sier næringsministeren.

Etterspurt av næringslivet

Flere land har egne nasjonale opphavsmerker. Norsk næringsliv har etterspurt en ordning tilsvarende Made in Norway.

Resultatet som nå lanseres, er utviklet og tilpasset etter dybdeintervjuer og kvantitative tester med 200 norske bedrifter på tvers av sektorer.

– Nå skal flere norske virksomheter få tilgang til gode verktøy som de kan bruke for å hevde seg i et tøft internasjonalt marked. Vi legger til rette for at hele Norge kan eksportere mer, sier Vestre.

Norges Handelshøyskole, BI og Høgskulen på Vestlandet og andre aktører har vært tett involvert i utformingen. I tillegg til UD og Patentstyret. Det er Innovasjon Norge som skal forvalte ordningen for å sikre merkets bransjenøytralitet, og skape tillit til merket i befolkningen og i markedet. Merket representerer dermed uavhengige fellesverdier.

Jente som tegner på ark. Hun har hodetelefoner og det er en logo med Made in Norway der.
Made in Norway vil være et beskyttet varemerke for norske produkter som eksporteres til utlandet. Foto: Innovasjon Norge

Bærekraftige løsninger

– Jeg håper at opphavsmerket vil bidra til at norske bedrifter forstår verdien av å bruke Norge og positive egenskaper knyttet til Norge i sin egen merkevarebygging og historiefortelling. Ved å gjøre det blir de en del av landslaget som bidrar til å posisjonere Norge. Det gjør at de også kan få en høyere pris for sine norske produkter og løsninger i internasjonale markeder, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Ute i verden forbindes Norge ofte med ansvarlighet, bærekraft, ren luft og vakker natur. Dette er fortrinn norske bedrifter kan ta i bruk i sin markedsføring når de godkjennes for å ta i bruk det nye merket. 

Bedrifter som vil benytte seg av merket må kunne vise at en vesentlig del av produktet eller løsningen er produsert i Norge, har en plass i nullutslippssamfunnet, bidrar til minst ett av FNs bærekraftsmål, og ikke er til skade på noen av EUs seks miljømål.

 

Fakta om merkeordningen Made in Norway

 • Merkeordningen Made in Norway skal driftes av Innovasjon Norge.
 • Det er øremerket 14 millioner kroner til ordningen over Innovasjon Norges budsjett.
 • Bedrifter som ønsker å ta i bruk merket kan søke om å bruke merket på produkt- eller løsningsnivå etter gitte krav:
  • En vesentlig del av produksjonen må foregå i Norge
  • Løsningen har en plass i nullutslippssamfunnet
  • Løsningen bidrar til minst ett av FNs bærekraftsmål
  • Løsningen kan ikke være til skade på noen av EUs seks miljømål og må oppfylle krav til ansvarlighet.
 • Les mer om Made in Norway her

Om Hele Norge eksporterer

 • Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform og ny modell for eksportfremmesatsinger som ble lansert av næringsministeren i mars 2022.
 • Formålet med reformen er å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.
 • Gjennom eksportreformen samarbeider myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet (som Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge og Sjømatrådet). Det danner en felles eksportkultur hvor alle bidrar aktivt til å nå eksportmålet.
 • Regjeringen har etablert Nasjonalt eksportråd som gir råd og innspill til næringsministeren og utformer forslag til større strategiske eksportsatsinger. Rådet består av representanter fra næringslivet og partene i arbeidslivet.
 • Regjeringen har etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd, hvor representanter fra partene i arbeidslivet og relevante departementer bidrar. Dette samarbeidet er en nyvinning, som sikrer at næringslivet og partene er med i hele økosystemet rundt eksportsatsningen.
 • En rekke tiltak er allerede gjennomført i Hele Norge eksporterer. Regjeringen vurderer kontinuerlig hvilke tiltak som kan bidra til å nå målet om å øke eksporten.
 • Made in Norway er ett av tiltakene i reformen. Den skal sette norske bedrifter i stand til å ta internasjonale posisjoner gjennom den styrken Norge som merkevare representerer.
 • Les mer om Hele Norge eksporterer her