Næringsministeren med tydelig signal til Europa: - Norge har et konkurransefortrinn som kan bidra til et livskraftig europeisk solindustri-marked

Næringsministeren ble fredag invitert inn i EUs ministermøte i solalliansen, European Solar PV Industry Alliance (ESIA). I forkant av møtet sendte Vestre et brev til EU-kommisjonen, og til Tyskland og Frankrike spesielt, med en tydelig beskjed: - Skal vi lykkes med å bygge en livskraftig solindustri i Europa, må vi jobbe sammen om noen felles rammer. Europa kan regne med Norge i dette arbeidet.

- Solenergi blir stadig viktigere for kraftforsyningen i Europa og verden for øvrig. I dag er verden avhengig av Kina som står for opp mot 90 % av markedet, og det er særlig utfordrende nå som kinesiske leverandører har dumpet prisene. Skal vi lykkes med å klare å ta en markedsandel på solindustriområdet må Europa forplikte seg til europeisk solproduksjon. Jeg gir en tydelig beskjed til EU – Norge kan levere produktene Europa trenger og sitter på avgjørende kompetanse, men da må Europa også være villige til å kjøpe europeisk, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

EU er tydelig på at Europa skal være klimanøytralt innen 2050. I dag sendte næringsministeren brev til EU-kommissær Thierry Breton, Tysklands visekansler Robert Habeck og Frankrikes industriminister Roland Lescure med ønske om en felles tilnærming til solindustri-markedet i Europa, og Norges rolle i arbeidet med solenergi som en del av omstillingen. Brevene ble sendt i forkant av EUs ministermøte med solindustri som tema.

Norges konkurransefortrinn

- Det at Norge blir invitert med i EUs ministermøte om solindustri viser at Norge blir ansett som en viktig aktør for å få på plass et europeisk marked. Norge har siden 1990-tallet vært en pionér i utviklingen av solverdikjeden og har fortsatt aktører med ledende kompetanse. Norske bedrifter er godt posisjonert til å levere til det europeiske markedet. Vi har tilgang på utslippsfri kraft, svært kompetente fagmiljøer og vi har en arbeidslivsmodell som legger til rette for effektive, høyt produktive virksomheter. Norge kan dermed bidra til at EU kan nå sine ambisjoner om økt autonomi innenfor solverdikjeden, sier Vestre.

Regjeringen har inkludert solindustrien som et nytt innsatsområde i satsningen på Grønt industriløft, og har i sitt forslag til statsbudsjett for 2024 styrket kapitalvirkemidlene som industriaktører kan benytte seg av.

Vedlegg:

Brevet til EU-kommissær Thierry Breton.pdf

Brevet til Tysklands visekansler Robert Habeck.pdf

Brevet til Frankrikes industriminister Roland Lescure.pdf