Næringsministeren og helse- og omsorgsministeren møter toppledere i helsenæringen

Adresse: Kongens gate 8, 0153 Oslo

Sted: Nærings- og fiskeridepartementet

Innspillsmøte med representanter fra offentlig sektor, næringslivets organisasjoner og brukerorganisasjoner. Tema for møtet er hvordan norsk helsenæring kan utvikles for økt verdiskaping i norsk økonomi samt bidra til lønnsomme arbeidsplasser.