Næringsministeren overtar Baneservice

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forvaltningen av Baneservice AS overføres fra nyttår til Nærings- og fiskeridepartementet fra Samferdselsdepartementet.

Baneservice bygger og vedlikeholder jernbaneinfrastruktur i Skandinavia.

I forbindelse med eierskapsmeldingen som kom i fjor vurderte regjeringen statens eierskap i Baneservice som rent forretningsmessig.

Regjeringen ønsker å samle mest mulig av statens forretningsmessige eierskap i den sentrale eierskapsenheten i Nærings- og fiskeridepartementet, når ikke særlige hensyn taler for andre løsninger. Nærings- og fiskeridepartementet forvalter fra før statens eierskap i 28 selskaper.

- Selskapet har lang historie og viktig kompetanse for norsk jernbane. Baneservice er et konkurransedyktig selskap, som jeg vet vil bli fulgt opp på beste vis i Nærings- og fiskeridepartementet, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp). 

- Baneservice er et spennende selskap i et voksende marked. Vi ser frem til å forvalte statens eierskap i dette selskapet, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Selskapet har i dag rundt 300 ansatte og virksomhet i Norge og Sverige. Baneservice ble opprettet som et eget forretningsområde i det som den gang var NSB i 1992. I 2005 ble selskapet skilt ut fra Jernbaneverket som et eget aksjeselskap.