Næringsministeren til Brussel for å videreutvikle det strategiske industripartnerskapet med EU

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringens arbeid med et strategisk grønt industripartnerskap med EU er godt i gang. Næringsministeren er denne uken i Brussel for å videreutvikle og konkretisere samarbeidet.

Portrettfoto av næringsminister Jan Christian Vestre
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NFD

Statsminister Jonas Gahr Støre og Europakommisjonens president Ursula von der Leyen tok initiativ til en strategisk politisk dialog om det grønne skiftet da de møttes 23. februar. Ambisjonen er et enda tettere samarbeid om grønn omstilling av industrien gjennom en såkalt Green Alliance.

– Jeg opplever en veldig stor interesse og ønske fra europeisk side for raskt å fylle dette partnerskapet med innhold. Vi opplever at EU har store ambisjoner på vegne av dette samarbeidet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Det har vært samtaler på embetsnivå mellom Norge og Europakommisjonen, med særlig vekt på fornybar kritiske råmaterialer og batterier. I tillegg ble det videreutvikling av energi- og klimasamarbeidet drøftet, inkludert om karbonfangst, -lagring og bruk, hydrogen, havvind og energiintensiv industri.

Formålet med næringsministerens møter i Brussel for å ta de neste stegene i dette løpende samarbeidet.

– Jeg skal møte flere relevante personer i EU-systemet. Blant annet skal jeg møte visepresident i Europakommisjonen, Maros Sefcovic, og kommissær for det indre marked, Thierry Breton. Jeg har ambisjoner om å konkretisere samarbeidet om særlig batterier og kritiske råmaterialer. Vi kommer til å diskutere alt fra IPCEI til Batterialliansen, og generelt betydningen av et velfungerende indre marked – i en tid preget av usikkerhet, sier Vestre.

Hvorfor er det industrielle partnerskapet så viktig?

– Det industrielle partnerskapet med EU har som formål å fremme en gjensidig interesse og nytte mellom Norge og EU. En forsterket politisk dialog med EU kan gi bedre rammebetingelser og styrke EUs bevissthet om norske bidrag inn i det grønne skiftet, sier Vestre.

Vestre skal også møte tre parlamentarikere i Europaparlamentet. Med dem skal han diskutere relevante rettsakter som er under utarbeidelse, som blant annet karbongrensereguleringsmekanisme, CBAM. I tillegg skal han også diskutere hvordan Europa kan nå sine mål om grønn industrialisering.

– Dette er viktige møter for oss. Skal vi nå våre ambisjoner om økt fastlandseksport og nå klimamålene, er vi avhengig av å spille på lag med EU. EU har vært tydelige på hvilke målsetninger de har innenfor de forskjellige fornybarnæringene. Her skal Norge bidra til at målene nås, og det vi skape arbeidsplasser i hele landet, sier Vestre.