Nasjonal sikkerhetsmåned er i gang

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsråd Emilie Enger Mehl åpnet mandag 3. oktober nasjonal sikkerhetsmåned 2022 – en årlig nasjonal dugnad for å øke den digitale sikkerhetsbevisstheten i Norge.

Statsråden taler foran en stor skjerm med illustrasjoner relatert til datasikkerhet.
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpnet nasjonal sikkerhetsmåned 3. oktober 2022. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet Lisensinfo

Gasslekkasjene i Østersjøen og den pågående krigen i Ukraina har økt både oppmerksomheten og interessen for sikkerhet – og i vårt digitaliserte samfunn er digital sikkerhet noe som angår oss alle. Utfordringen er at mange fortsatt mangler nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å møte trusler i det digitale rom.

– Tidligere var digital sikkerhet noe for de spesielt interesserte. Nå er det noe som angår absolutt alle. Jeg ser på årets sikkerhetsmåned, i den tiden vi er inne i, som en verdifull mulighet til å styrke det digitale forsvaret av Norge, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, da hun 3. oktober åpnet Nasjonal sikkerhetsmåned 2022 sammen med NorSIS og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Hun pekte på at regjeringen har bidratt til å bedre beredskapen også innenfor det digitale rom, blant gjennom å styrke Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og PST.

Sammen for en trygg hverdag

Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres hvert år for å øke engasjementet, bevisstheten og kunnskapen om digital sikkerhet, både i befolkningen og i virksomheter. Det er Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) som koordinerer nasjonal sikkerhetsmåned i Norge på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

I år er temaet for nasjonal sikkerhetsmåned «Sammen for en trygg digital hverdag», med oppmerksomhet på løsepengeangrep og ulike former for sosial manipulering.

Hele denne måneden foregår det en rekke aktiviteter for å styrke den digitale sikkerhetsbevisstheten i Norge. Det arrangeres blant annet foredragsdugnad, seminarer og kampanjer i sosiale medier. Informasjon om aktiviteter under sikkerhetsmåneden – samt gode råd og veiledninger for å øke digital sikkerhet – finner du på nettstedene til NorSIS og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Cyberangrep har blitt hverdagskost

Under åpningen av sikkerhetsmåneden la Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fram sin årlige rapport Nasjonalt digitalt risikobilde 2022.

Rapporten viser en økning i antallet registrerte angrepsforsøk mot norske virksomheter i første halvdel av 2022. Antallet angrep som har lykkes har imidlertid gått ned sammenliknet med 2021. Særlig er det teknologibedrifter, virksomheter innen forskning og utvikling og offentlige forvaltningsorganer som rammes av cyberangrep.

Ofte utnytter trusselaktørene trivielle feil og svakheter. Det er både unødvendig og kan være kostbart, og NSM ser at en rekke digitale hendelser kunne vært unngått om norske virksomheter hadde iverksatt grunnleggende sikkerhetstiltak.

Heldigvis er det mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser, for eksempel å skru på totrinnspålogging der det er mulig, for alt fra banktjenester til sosiale medier.

Gjennom NSM har myndighetene utarbeidet en rekke nasjonale råd og anbefalinger for IKT-sikkerhet for virksomheter. NorSIS har i tillegg råd og veiledninger til privatpersoner.

 

God sikkerhetsmåned!