Nedgang i den økologiske produksjonen i 2023

Den økologiske produksjonen for 2023 er lavere i de fleste produksjoner sammenliknet med tidligere år. Det var nedgang i produksjonen av økologisk melk, kjøtt, egg og korn.

Dette fremkommer i rapporten Produksjon av økologiske jordbruksvarer Landbruksdirektoratet la fram 19. mars 2023.

Last ned rapporten og les mer hos Landbruksdirektoratet.

Lavere produksjon, men økt anvendelsesgrad av både melk og kjøtt

Produksjonen av økologisk melk gikk ned med 6,5 pst. fra 2022 til 2,9 mill. liter. Det ble imidlertid omsatt 1,6 mill. liter mer økologisk melk enn året før og anvendelsesgraden av økologisk melk var hele 66,9 pst, en økning med 8 prosentpoeng. Produksjonen av økologisk kjøtt gikk også ned i 2023 og ble redusert med 6 pst. sammenliknet med året før. Også for den økologiske kjøttproduksjonen fra firbente dyr gikk anvendelsesgraden opp, og økte med 8 prosentpoeng i 2023 til 44 prosent anvendelse.

Fortsatt nedgang i produksjonen av økologiske egg

Også i 2023 var det en reduksjon i produksjonen av økologiske egg, som er en videreføring av trenden som har vært de siste årene. Anvendelsesgraden for økologiske egg øker fortsatt og var på 88 pst. for 2023.

Stor nedgang i produksjonen av økologisk korn

Det var svært lave avlinger av økologisk korn i 2023 grunnet tørke, fulgt av mye nedbør. Dette gjelder også for konvensjonell kornproduksjon. Anslag gjort av Landbruksdirektoratet viser at den totale økologiske kornproduksjonen reduseres med 48 pst. i sesongen 2023-2024, sammenliknet med forutgående sesong.

Variasjon i produksjonen av frukt og grønt og stor nedgang i omsetningen

Avlingene av økologiske epler og plommer var svært gode i 2023, men kun en liten mengde ble solgt som økologisk vare. Omsetningen av økologisk frukt og grønt til konsum ble redusert med hele 26 prosent i 2023.

Antakelig reduksjon i omsetning i forbrukermarkedene

Omsetningen av økologiske varer i dagligvarehandelen økte med 0,5 pst. fra 2022 til 2023. I andre salgskanaler økte omsetningen med 3,9 pst. Dette er imidlertid målt i verdi, slik at med den sterke prisveksten er det rimelig å anta at forbruket av økologiske varer reelt sett gikk ned, målt i kvantum.