Nesten en milliard til småbønder og fiskere

Foran tusenvis av tilskuere i Central Park kunngjorde utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim økt støtte til matsikkerhet.

– Folk må settes i stand til å brødfø seg selv og samfunnene rundt seg. Det er ofte lite som skal til for at fattige småbønder og fiskere kan levere sunn og trygg mat i større mengder enn i dag, men de trenger hjelp til å utvikle landbruk og fiskeri som er tilpassa klimaendringere. Denne type matproduksjon er avgjørende for bekjempe sult, sier utviklingsministeren.

Utviklingsministeren kunngjorde i dag at Norge øker støtten til fattige småbønder og fiskere som produserer mat til lokale markeder i utviklingsland. På Global Citizen festivalen i Central Park lovet hun at regjeringen vil øke kjernestøtten til Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) med 50 prosent. Dette tilsvarer 972 millioner kroner i perioden 2025-2027.

IFAD vil bruke pengene i sårbare områder på landsbygda i utviklingsland på en måte som gjør landbruket mer tilpasset klimaendringene og som bedre verner om det biologiske mangfoldet. Pengene skal også stimulere til større private investeringer i landbruket. 

– Mat danner grunnlaget for at folk skal komme seg på skolen, ha god helse og være i jobb. Private investeringer i landbruket kommer til å spille en viktig rolle i tiden som kommer. Her er det viktig at Norge bidrar til å stimulere til økt vekst. Dette gjelder spesielt for lokale matverdikjeder og markeder, sier Tvinnereim.  

Global Citizen Festival er en årlig musikkfestival som samler tusenvis av mennesker. Statsledere, artister, filantroper og næringsliv samles på scenen og annonserer økt støtte til bærekraftsmålene.