Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 861-880 av 992 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Minnemarkeringar 22. juli

  13.07.2015 Nyheit Etter 22. juli

  22. juli er det fire år sidan åtaka på regjeringskvartalet og Utøya. Både i Oslo og på Utøya er det minnemarkeringar denne dagen. Same dag opnar 22. juli-senteret i Oslo.

 • Nett-tv

  Minnemarkeringar 22. juli

  13.07.2015 Nyheit Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  22. juli er det fire år sidan åtaka på regjeringskvartalet og Utøya. Både i Oslo og på Utøya er det minnemarkeringar denne dagen. Same dag opnar 22. juli-senteret i Oslo.

 • Nett-tv

  Nett-TV fra utdanningskonferansen

  02.07.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Ledere fra hele verden møtes i Oslo 6.-7. juli for å mobilisere til felles innsats for utdanning i land rammet av krise, konflikt og fattigdom. Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende åpner høynivåkonferansen sammen med FNs

 • Nett-tv

  Markedsbalanseringsutvalget har lagt fram sin rapport

  24.06.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Utvalgsleder Erling Hjelmeng la i dag fram konklusjonene fra markedsbalanseringsutvalget.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Halvårlig pressekonferanse 24. juni 2015

  23.06.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårlig pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45 i Oslo onsdag 24. juni kl. 10.30. Følg pressekonferansen på nett-tv.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Fagseminar om Nasjonal helse- og sykehusplan

  22.06.2015 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  22. juni arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet et seminar der analyser, framskrivninger og innspill til Nasjonal- helse og sykehusplan presenteres. Seminaret ble streamet, og kan ses i opptak på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

 • Nett-tv

  Kulturminister Widvey legg fram allmennkringkastingsmeldinga

  18.06.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturminister Thorhild Widvey legg fram stortingsmelding om allmennkringkasting fredag 19. juni kl 12.00 i Auditoriet i R5, Akersgata 59.

 • Nett-tv

  Anbefaler mer gradvis innfasing av oljeinntektene

  18.06.2015 Artikkel Finansdepartementet

  Et ekspertutvalg som har sett på praktiseringen av handlingsregelen for bruk av oljeinntekter, har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget anbefaler en mer gradvis innfasing av oljeinntektene i årene framover enn i årene

 • Nett-tv

  Rapport fra ekspertutvalg om handlingsregelen

  18.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Professor Øystein Thøgersen overleverte i dag utvalgsrapporten NOU 2015: 9 Finanspolitikk i en oljeøkonomi - Praktisering av handlings­regelen til finansminister Siv Jensen.

 • Nett-tv

  Priv. til red./presseinvitasjon: Pressekonferanse - Thøgersen-utvalet om handlingsregelen

  17.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse med presentasjon av anbefalingane frå utvalet som har vurdert praktiseringa av handlingsregelen.

 • Nett-tv

  Ekspertutvalg om grønn konkurransekraft

  16.06.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Connie Hedegaard, EUs forrige klimakommissær og Idar Kreutzer fra Finans Norge skal hjelpe regjeringen med å lage en strategi for grønn konkurransekraft.

 • Nett-tv

  EU-høring om sirkulær økonomi

  15.06.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Du kan følge KLDs dialogmøte om sirkulær økonomi på nett-tv tirsdag 16. juni kl 12-14. Lars Andreas Lunde, statssekretær i KLD og Mr. Hugo M. Schally, Head of Unit Eco-innovation and Circular Economy i DG Miljø, Europakommisjonen innleder.

 • Nett-tv

  Forskriftsfester fleksible krav til boliglån

  15.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig. Forskriften bygger på gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet, og skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Forskriften trer i kraft

 • Nett-tv

  Strategi for boligmarkedet: Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

  15.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

 • Nett-tv

  Strategi for boligmarkedet: Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

  15.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

 • Nett-tv

  Presenterer ekspertutval for grøn konkurransekraft

  15.06.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Tine Sundtoft lanserer eit ekspertutval for grøn konkurransekraft tysdag 16. juni kl. 10.15. Solberg og Sundtoft vil presentere mandatet og målet for utvalet. Dei to som skal leie arbeidet er

 • Nett-tv

  Anbefalinger for fremtidens skole

  15.06.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I fremtidens skole må elevene både lære mer i det enkelte fag - og mer om å lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape. Det mener utvalget som ga rapporten Fremtidens skole til kunnskapsministeren mandag.

 • Nett-tv

  Priv. til red./presseinvitasjon: Pressekonferanse – strategi for bustadsmarknaden

  12.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  15. juni legg kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, finansminister Siv Jensen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne fram Regjeringa sin strategi for bustadsmarknaden.

 • Nett-tv

  Priv. til red./presseinvitasjon: Pressekonferanse – strategi for bustadsmarknaden

  12.06.2015 Pressemelding Finansdepartementet

  15. juni legg kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, finansminister Siv Jensen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne fram Regjeringa sin strategi for bustadsmarknaden.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Fremtidens skole

  11.06.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Etter to års arbeid er Ludvigsen-utvalget klare til å presentere sine anbefalinger for fremtidens skole. Mandag 15. juni overleverer utvalgsleder Sten Ludvigsen hovedrapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en pressekonferanse. I