Politisk tillit i krisetider

Velkommen til seminar og paneldebatt om politisk tillit i krisetider 15. september kl. 11:30.

Nett-tv Politisk tillit i krisetider

Se sendingen her

Se sendingen her

Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerer seminar med paneledebatt i forbindelse med offentliggjøringen av forskningsrapporten, Det norske lokaldemokratiets legitimitet – tillit, deltakelse og ulikhet. Det er Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre som står bak rapporten.

Følg seminaret direkte

Seminaret sendes direkte på denne nettsiden tirsdag 15. september kl. 11:30 - 12:30.

Bilde av statsråd Nikolai Astrup med sitatet: At folk er kritiske til måten de demokratiske institusjonene våre fungerer på, er et sunnhetstegn.
Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

Det blir en presentasjon av sentrale funn i hele prosjektet, om demokrati og sosial ulikhet i deltakelse og politisk tillit. Første rapport kom i mars 2020 og har tittelen: Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. I tillegg blir det paneldebatt, ledet av Aslak Bonde.

Spørsmål eller kommentar?

Spørsmål eller kommentarer underveis i seminaret sendes til e-postadressen: oyro@kmd.dep.no

PROGRAM

 • Velkommen ved ekspedisjonssjef i Kommunalavdelingen, Sølve Monica Steffensen
 • Presentasjon av rapport og sentrale funn om politisk tillit i Norge, ved forsker og prosjektleder Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning
 • Politisk tillit i ulike grupper og valgdeltakelse, forsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
 • Politisk tillit og medvirkningsordninger: Hvem er det som deltar mellom valg, og er det noen sammenheng mellom deltakelse og politisk tillit? Ved forsker Marte Winsvold, Institutt for samfunnsforskning
 • Hva skjer med politisk tillit i krisetider? Ved forsker Jo Saglie, Institutt for samfunnsforskning
 • Overlevering av rapporten. Signe Bock Segaard overleverer rapporten til kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
 • Paneldebatt ledet av Aslak Bonde

PANELDEBATT

Hvordan bygge tillit til demokratiske institusjoner og politiske aktører, i en annerledes valgkamp under koronakrisen, der både sosiale media og tradisjonelle media sannsynligvis vil spille en enda større rolle enn tidligere?

Debatten blir ledet av Aslak Bonde.

Deltakere i paneldebatten:

 • Statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Forsker Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
 • Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, Rune Karlsen
 • Varaordfører (Ap) i Oslo kommune, Kamzy Gunaratnam