Erfaringskonferanse 2017

Erfaringskonferanse om fylkeskommunenes forvaltning av regional- og distriktspolitiske virkemidler.

Tid: 21. november 2017.
Sted: Akersgata 59, Oslo. Ved registrering i resepsjonen må alle besøkende vise legitimasjon.

Konferansen blir sendt direkte på nett-tv:

Nett-tv Erfaringskonferanse 2017

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

     Kaffe og registrering

09.45 Velkommen til erfaringskonferanse om distrikts- og regionalpolitiske virkemidler KMD

10.00 Hovedfunn fra forvaltningsrevisjonrapporter fra 2016 vedrørende bruken av regionale utviklingsmidler, v/ Mette Nora Sætre og Jostein Farestveit, Hordaland fylkeskommune og Birgit Aasgaard Jenssen/Bente Karine Ellingsen, Hedmark fylkeskommune.

11.15 Lunsj 

12.00 Mål og resultatstyring rapportering:

  • Har vi de rette aktivtetskategoriene gitt målene i Statsbudsjettet, for post 60 og 64?
  • Hva er realistisk å rapportere på for disse to postene?
  • Ambisjoner for 2017-rapporteringen

       v/ Gerd Slinning, KMD, Benedicte Akre, KMD, Birgitte Wohl Sem, KMD
       Judith Kortgård, KMD.


13.00 Omstilling - indikatorer og rapporteringssystem, v/  Knut Senneseth, Innovasjon Norge.

13.30 Forskriftsarbeidet, v/ Jeanette Fjeldheim, KMD.

14.15 Kaffe og benstrekk

14.30 Revisjon av distriktsin.deksen, v/ Vidar Jensen, KMD.

15.00 Politikk for sterke distrikter v/ Gleny Foslie, Sør-Trøndelag  fylkeskommune og Benedicte Akre, KMD.

15.45 Avslutning og veien videre, v/ Gerd Slinning, KMD

Målgruppen for konferansen er saksbehandlere og ledere/mellomledere i fylkeskommunene som er ansvarlig for den praktiske forvaltningen, herunder rapportering på midlene fra departementet.