Nettseminar om verdikjeder i Norge

Samfunnsøkonomisk analyse presenterer rapporten "Verdikjeder i Norge" i nettseminar 2. juni 2020, klokken 12.00-13.00.

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en analyse av 15 verdikjeder som har særlige styrker eller konkurransefortrinn i Norge.

Verdikjedene er innenfor basisnæringene, som er næringer som produserer varer og tjenester som kan handles over lange avstander. Over tid vil veksten i basisnæringer være bestemmende for sysselsettingsveksten og et lands eller en regions evne til å handle varer og tjenester de ikke selv kan eller ønsker å produsere. 

Rapporten finner du her: www.regjeringen.no/smartspesialisering.

Samfunnsøkonomisk analyse presenterer rapporten i nettseminar 2.juni 2020 kl.12-13.00.

Det blir mulig å stille spørsmål på chat eller til anja.gjarum@kmd.dep.no.

Velkommen!

Nett-tv Nettseminar om verdikjeder i Norge

Se sendingen her

Se sendingen her