Webinar om arbeidsgiverpolitiske temaer våren 2020

Tirsdag 16. juni 2020 holdt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) et webinar om arbeidsgiverpolitiske temaer.

Se opptak av webinaret her.

Nett-tv Webinar om arbeidsgiverpolitiske temaer våren 2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for webinaret var personalansvarlig/HR-leder og andre medarbeidere i HR-funksjonen i statlige virksomheter. Dette webinaret var det første av to i år. Det siste holdes i høst. 

Varighet: 1 time og 30 minutter
Programleder: avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Program:

 • KMDs Covid-19 undersøkelse – hvordan har statlige virksomheter håndtert koronakrisen?
  Presentasjon av hovedfunn og diskusjon
  v/ statens personaldirektør Gisle Norheim og avdelingsdirektør Kristina Jullum Hagen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  Se presentasjon (pdf)

 • Arbeidsmiljø i krisetid – hva krever Covid-19 situasjonen av lederne i staten, og hvordan legge til rette for gode arbeidsmiljø i en slik situasjon?
  v/ direktør Pål Molander, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  Se presentasjon (pdf)

 • Presentasjon av målene i revidert arbeidsgiverstrategi for staten 2020-2023
  v/ statens personaldirektør Gisle Norheim, KMD
  Se presentasjon (pdf)

 • Orientering om aktuelle saker fra arbeidsgiverpolitisk avdeling i KMD
  v/ avdelingsdirektørene Yvonne Larssen, Oddbjørn Tønder og Kristina Jullum Hagen, KMD
  Se presentasjon (pdf)