EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Norges delegasjon til EU inviterte til seminar om EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer. EU har flere virkemidler for distrikts- og bygdeutvikling. Flere av disse er prøvd ut i stor skala.

Hovedformålet med seminaret er å utveksle erfaringer fra Norges og EUs respektive distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer for å styrke kunnskapsgrunnlaget for fremtidig politikkutforming.

Du kan se opptak fra seminaret:

Nett-tv EUs distrikts- og bygdeutviklingsprogrammer

Se sendingen her

Se sendingen her

Presentations

Overall introduction

Policies for balanced population growth in Rural Areas and agricultural business development

The stakeholders' perspective om rural development programs – what works, what doesn’t and what is needed