Innspill til veileder i smart spesialisering

NY DATO for møtet: 22. mars. KMD inviterer til å gi innspill til utkast til veileder i Smart spesialisering som metode for næringsutvikling. Det blir innspillsmøte 22. mars (OBS! ny dato) i Oslo, som også blir sendt direkte på nett-tv fra denne nettsiden.

Som oppfølging av Stortingsmelding 18 (2016-2017) Berekraftige byer og sterke distrikt, utarbeider Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) en veileder i smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling. Veilederen presenterer konseptet smart spesialisering og setter det inn i en norsk kontekst.

På møtet vil KMD presentere hovedtrekkene i veilederen og åpne for spørsmål og kommentarer.

Du kan komme med innspill på veilederen fram til 20. april.

Tid: 22. mars 2018, kl. 10.00-12.00. (OBS! Ny dato)
Sted: Akersgata 64, Oslo eller på nett-tv fra denne nettsiden.

Nett-tv Innspill til veileder i smart spesialisering

Se sendingen her

Se sendingen her


Påmelding, for de som kommer til Akersgata, innen 21. mars 2018. (Ved registrering i resepsjonen må alle besøkende vise legitimasjon.)

Veilederen blir utviklet i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra 10 fylkeskommuner, Østlandssamarbeidet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Veilederen vil bli lansert i forbindelse med Verksted for regional utvikling 24.-25. september 2018.