Nigeria og Norge styrker samarbeidet i kampen mot fiskekriminalitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nigeria har sluttet seg til den internasjonale erklæringen mot organisert kriminalitet i den globale fiskerinæringen – den såkalte Københavnerklæringen. Det skjedde sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran under Nor-Fishing-messen i Trondheim 24. august.

Nigeria undertegnet Københavnerklæringen i Trondheim 24. august
Spesialrådgiver Akeju Olagbaju i det nigerianske landbruks- og fiskeridepartementet (i midten til venstre) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Norges ambassadør til Nigeria Knut Eiliv Lein lengst til høyre. Foto: Yngve Angvik, Nærings- og fiskeridepartementet

– Nigeria er Afrikas største økonomi og en betydelig havnasjon. Derfor vil jeg ønske Nigeria velkommen og takke for deres valg å støtte opp om erklæringen mot organisert fiskerikriminalitet. Dette er et globalt problem og ikke minst et stort problem i Vest-Afrika. Jeg håper dettefører til at flere afrikanske land følger det nigerianske eksempelet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

I 2018 vedtok Norge og åtte andre land en politisk erklæring om grensekryssende organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Med den nigerianske tiltredelsen har erklæringen støtte fra 50 kystnasjoner.

Fiskeri- og havministeren og utviklingsministeren har som mål at enda flere utviklingsland skal støtte erklæringen.

– Kampen mot fiskerikriminalitet er viktig i kampen mot fattigdom og for økt matsikkerhet. Organisert fiskerikriminalitet hindrer en god forvaltning av fiskebestanden og det ødelegger næringsgrunnlaget for de lovlydige fiskerne. Utviklingsland trenger de skatteinntektene de kan få, og fiskerne trenger trygghet for at fiskebestanden blir ivaretatt, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Erklæringen støttes opp under med en rekke bistandsrettede aktiviteter og digitale fellestjenester til landene som er parter til erklæringen gjennom det norske Blue Justice-initiativet.

– For å nå ut til flere har vi gjennom Blue Justice-initiativet satset særlig på digitale fellestjenester som skal bistå utviklingsland i arbeidet mot fiskerikriminalitet. På den måten får de også ta del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir på dette feltet, sier Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Fakta om Blue Justice-initiativet

Norge startet opp «Blue Justice-initiativet» i 2019. Satsingen skal bistå land med å arbeide mot fiskerikriminalitet internasjonalt. Initiativet følges opp av FNs utviklingsprogram (UNDP) og inngår i et samarbeid med FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC).

Samarbeidet skal gjøres gjennom et internasjonalt fartøyssporingssenter etablert i Vardø i 2021 og gjennom en digital plattform for sikker stat-til-stat samarbeid mot fiskerikriminalitet som er norskutviklet og administrert av FN gjennom UNDP. Blue Justice-initiativets sporingssenter er samlokalisert med den felles analyseenheten mellom Fiskeridirektoratet og Kystverket ved Vardø trafikksentral.

Les mer på bluejustice.org