Fordømmer på det sterkeste Nord-Koreas gjentatte missiloppskytinger

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge fordømmer på det sterkeste Nord-Koreas gjentatte missiloppskytinger, senest 2. og 3. november. Oppskyting av ballistiske missiler er brudd på en rekke sikkerhetsrådsresolusjoner og en trussel mot regional og internasjonal sikkerhet, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Nord-Korea har et omfattende missilprogram og har i år gjentatte ganger skutt opp både kryssermissiler og ballistiske missiler. Norge er dypt bekymret for konsekvensene dette kan ha for regional og internasjonal sikkerhet.

– Jeg gjentar vår oppfordring til Nord-Korea om å avstå fra ulovlige og uansvarlige våpentester. Nordkoreanske myndigheter har et særlig ansvar for å gjenoppta politisk dialog, sier Huitfeldt. 

Norge har ved flere anledninger støttet opp om ekstraordinære sikkerhetsrådsmøter om Nord-Korea. Norge var blant landene som i går anmodet om et møte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere de seneste missiltestene. Møtet avholdes senere i dag og sendes på FNs hjemmesider.

– Det er viktig å reagere på handlinger som strider med folkeretten. Norge gikk derfor sammen med flere andre medlemmer av Sikkerhetsrådet for å be om at det i dag avholdes et åpent møte, sier Huitfeldt.