Noreg lanserer handlingsplan for kvinners rettar internasjonalt

Noregs nye handlingsplan for kvinners rettar og likestilling i norsk utanriks- og utviklingspolitikk blir lansert måndag 30. oktober.

Lanseringa av handlingsplanen for kvinners rettar og kjønnslikestilling «Ei rettferdig verd er ei likestilt verd» vil finne stad frå klokka 11.30-13.00 på Ingensteds i Oslo. Utviklingsminister Tvinnereim og Statssekretær Kravik vil vere til stades for å presentere planen. Innleiing og diskusjon vil følgje med Kaj-Martin Georgsen frå Care, Liv Tønnessen frå CMI og Sandra Bruflot som er nestleiar i Stortingets SRHR-nettverk.

Handlingsplanen vil bidra til å fremje kjønnslikestilling på tvers av Noregs utanriks- og utviklingspolitikk i perioden 2023-2030.  Planen byggjer på internasjonale normer for menneskerettar og likestilling, berekraftsmåla, tidlegare handlingsplanar og prioriteringar i Hurdalsplattforma. Likestilling skal integrerast i alle aspekt av norsk utanriks- og utviklingspolitikk.

Påmeldingsfristen er torsdag 26. oktober klokka 15.00.

Det vil òg vere lett servering tilgjengeleg under arrangementet.

Pressekontakt: Mariken Harbitz +47 99 09 35 38, mariken.bruusgaard.harbitz@mfa.no