Forsiden

Norge bidrar i internasjonal studie om covid-19

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det avgis 1000 behandlinger av covid-19-legemiddelet paxlovid til norsk deltakelse i den internasjonale PANORAMIC-studien.

Studien, som gjennomføres av Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og kommunehelsetjenesten i Bergen kommune, skal gi økt kunnskap om bruken av covid-19-legemiddelet hos vaksinerte pasienter tidlig i sykdomsforløpet.

Behov for økt kunnskap

Legemiddelet reduserer risikoen for alvorlig korona-sykdom hos dem med høy risiko for å bli alvorlig syke. Det er behov for økt kunnskap om legemiddelet for å redusere både belastningen i helsetjenesten og risikoen for alvorlig sykdom hos den enkelte. 

– Regjeringen jobber for å legge til rette for at flere kliniske studier skal gjennomføres i Norge. Jeg er glad for at vi kan bidra til gjennomføringen av en viktig studie, som kan komme både pasienter i Norge og resten av verden til gode, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Studien er finansiert av Norges forskningsråd og Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KlinBeForsk).