Norge bidrar i internasjonal studie om covid-19

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Det avgis 1000 behandlinger av covid-19-legemiddelet paxlovid til norsk deltakelse i den internasjonale PANORAMIC-studien.

Studien, som gjennomføres av Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og kommunehelsetjenesten i Bergen kommune, skal gi økt kunnskap om bruken av covid-19-legemiddelet hos vaksinerte pasienter tidlig i sykdomsforløpet.

Behov for økt kunnskap

Legemiddelet reduserer risikoen for alvorlig korona-sykdom hos dem med høy risiko for å bli alvorlig syke. Det er behov for økt kunnskap om legemiddelet for å redusere både belastningen i helsetjenesten og risikoen for alvorlig sykdom hos den enkelte. 

– Regjeringen jobber for å legge til rette for at flere kliniske studier skal gjennomføres i Norge. Jeg er glad for at vi kan bidra til gjennomføringen av en viktig studie, som kan komme både pasienter i Norge og resten av verden til gode, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Studien er finansiert av Norges forskningsråd og Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KlinBeForsk).