Norge godkjenner svensk og finsk Nato-medlemskap

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Med Sverige og Finland i Nato får vi en enda sterkere forsvarsallianse i Europa. Det har aldri vært viktigere. Det betyr også et tryggere og sterkere Norden, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

I Natos hovedkvarter ble i dag protokollene om at Finland og Sverige kan tiltre som medlemmer i Nato undertegnet. Samtidig godkjenner de øvrige nordiske landene tiltredelsen -  felles uttalelse fra statsministerne i Danmark, Island og Norge.

– Med Stortingets forhåndssamtykke, undertegnet jeg i dag dokumentene som bekrefter Norges støtte til Finland og Sveriges medlemskap i Nato. De blir levert i morgen til det amerikanske utenriksdepartementet, og fullfører dermed Norges del for å godkjenne to nye allierte. Det er en tydelig nordisk støtte til at våre naboland formelt blir nye allierte i Nato, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Med overleveringen til USAs utenriksdepartement er alle Norges oppgaver knyttet til ratifikasjonen fullført. Sverige og Finland blir medlemmer av Nato først etter at alle 30 medlemsland har ratifisert.