Norge i bresjen for en mer ambisiøs kjemikaliepolitikk

Av Anders Sætra og Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og åtte EU-land jobber for et mer ambisiøst kjemikalieregelverk, for å beskytte både forbrukere og miljøet. 20. oktober møttes myndigheter, interesseorganisasjoner og industrirepresentanter til konferanse i Brussel.

Danmarks miljøminister Eva Kjer Hansen åpnet konferansen. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

20. oktober møttes over 200 sentrale EU-aktører til konferansen «REACH and Beyond – Challenges and Options for Improvement» i Brussel. Konferansen ble arrangert av Norge og åtte EU-land, som sammen utgjør REACH-UP, en gruppe som jobber for en mer ambisiøs kjemikaliepolitikk. De andre åtte landene er Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Nederland, Belgia og Luxembourg.

Målet er å rette Europas oppmerksomhet mot viktigheten av trygg kjemikaliebruk, samtidig som man sikrer åpenhet, innovasjon og konkurransekraft for den europeiske kjemikaliesektoren.

Tine Sundtoft og europeiske minister-kolleger krever strengere kjemikaliepolitikk i EU

Deltagere på vei inn i konferanselokalet. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Vil styrke verdens strengeste regelverk

Norge er gjennom EØS-avtalen omfattet av verdens strengeste kjemikalieregelverk, EUs kjemikalieregelverk REACH. Innenfor denne rammen skal industrien dokumentere kjemikalienes egenskaper og myndighetene jobber blant annet for å fjerne kjemikalier med uakseptabel helse-og miljørisiko fra markedet.

Et annet problem er hormonforstyrrende stoffer, som påvirker hormonbalansen hos mennesker og dyr og kan for eksempel gi nedsatt fruktbarhet. Stoffene kan finnes i en rekke forbrukerprodukter vi omgir oss med hver dag, som klær, maling, plast, rengjøringsmidler og kosmetikk. Nå ønsker Norge seg sammen med sine partnerland å få fortgang på arbeidet.

Diskuterte beskyttelse mot hormonforstyrrende stoffer

European Chemicals Agency, som administrerer REACH, var representert ved Jack de Bruijn. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Danmarks miljøminister: - Registrering er ryggraden

Danmarks miljøminister Eva Kjer Hansen åpnet konferansen. Hun tok opp behovet for å øke kvaliteten på industriens registrering av kjemikalier og at stoffer i varer som importeres til EU må reguleres like strengt som de vi selv produserer i EU. Dette vil også bidra til likere konkurransevilkår for europeisk industri.

Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Miljøministeren understreket at mer enn 13.000 stoffer er blitt registrert under REACH-direktivet til nå.

– Registreringen er ryggraden i REACH og fundamentalt for hele systemet. Hvis registreringen ikke er god nok, får myndighetene heller ikke gjort sin jobb, sa Hansen.

Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Formann for Europaparlamentets komité for miljø, folkehelse og matsikkerhet, Giovanni La Via, ble i siste liten forhindret fra å delta, men poengterte i sin hilsen at REACH er ett av de mest ambisiøse og omfattende lovverkene EU har laget.

Holder farlige stoffer unna barns leketøy

– Her skal det jobbes!

Konferansier Peter Woodward er ekspert på å involvere publikum. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Etter lunsj ble deltakerne samlet til gruppearbeid, som munnet ut i konkrete anbefalinger til hvordan de involverte i REACH-arbeidet fremover best kan jobbe sammen for å nå de ambisiøse miljømålene. Konferansier Peter Woodward ga klar beskjed om at han forventet hardt arbeid og resultater, og fikk det han ba om.

Hektisk aktivitet under gruppearbeidet. Foto: Anders Sætra, EU-delegasjonen

Fra Norge deltok fem personer; blant disse Heidi Morka, seksjonsleder i kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet, og Mona Aarhus, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet.

– Spredningen av miljøgifter er en av de største globale utfordringene på miljøområdet. Norge er med som arrangør fordi REACH er det viktigste virkemiddelet for å redusere bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier i Europa, sier Aarhus.

Frisk diskusjon rundt bordene. Foto: Simon K. Jóhannsson, EU-delegasjonen

Vil legge press på Kommisjonen

Morka fremhever den varierte bakgrunnen til konferansedeltakerne som en viktig grunn til det gode utbyttet.

– Hensikten er å tenke sammen om hvordan vi skal komme videre i kjemikaliearbeidet. Vi har et felles mål, sier hun.

Forslagene oppsummeres. Foto: Anders Sætra, EU-delegasjonen

Noe av bakgrunnen for REACH-UP-samarbeidet er at de mest ambisiøse landene ønsker å få fortgang i flere av prosessene under REACH, særlig innen fem prioriterte områder. Samtidig er det ønskelig å starte diskusjonene rundt fremtidig kjemikaliepolitikk i EU/EØS-området.

– Målet er å legge press på EU for å komme videre i arbeidet, sier Aarhus.

Les mer om Norges miljø- og klimasamarbeid med EU.