Nyheter

Norge inngår samarbeidsavtale med KONGSBERG og Raytheon for å videreutvikle luftvernsystemet NASAMS

– Vi trenger å styrke og bygge videre ut luftvernet for å bedre kunne beskytte sivile og militære mål mot angrep fra luften. Krigen i Ukraina har synliggjort hvor avgjørende luftvern er i krig. Den samarbeidsavtalen vi nå har undertegnet med norske KONGSBERG og amerikanske Raytheon legger grunnlaget for å videreutvikle det stridsprøvede luftvernsystemet NASAMS mot framtidas trusler, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Skarpskyting med NASAMS på Nordmela rakettskytefelt under øvelse Formidable Shield 2023.
Skarpskyting med NASAMS på Nordmela rakettskytefelt under øvelse Formidable Shield 2023. Foto: Martin Mellquist / Forsvaret

Forsvarsdepartementet kunngjorde i dag at det er inngått en ny samarbeidsavtale mellom Norge, Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Raytheon om videre utvikling av NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System). Avtalen, som ble undertegnet i den norske ambassadørens residens i Washington D.C. tidligere i oktober, vil legge grunnlaget for ytterligere å styrke NASAMS’ allerede robuste og stridsprøvede egenskaper og enestående markedsposisjon.

NASAMS er en svært fleksibel og tilpasningsdyktig luftvernløsning med middels rekkevidde, utviklet og produsert i fellesskap mellom Raytheon og Kongsberg Defence & Aerospace i tett samarbeid med den norske forsvarssektoren. Den nye samarbeidsavtalen bygger på flere tiår med erfaring, industrielt samarbeid og betydelige investeringer gjort av de tre partene, og legger grunnlaget for konkrete prosjekter som vil sørge for at NASAMS evner å møte nye og komplekse lufttrusler.

– I dag markerer vi en viktig milepæl i å sementere NASAMS' arv som verdens ledende mellomdistanse luftforsvarssystem, sier Tom Laliberty, president for Land & Air Defence Systems i Raytheon. – Vi vil fortsette å investere i utviklingen av NASAMS for å støtte det norske forsvaret og våre allierte rundt om i verden.

– Vi ser frem til å fortsette det vellykkede treveissamarbeidet mellom KONGSBERG, Raytheon og Forsvarsdepartementet for å forbedre NASAMS ytterligere med mobiliteten og operasjonsfleksibiliteten som kreves for å beskytte mennesker og kritiske eiendeler i fremtiden, sier Kjetil Reiten Myhra, divisjonsdirektør for Integrated Defence Systems ved Kongsberg Defence & Aerospace.

Fremtidige anskaffelser av NASAMS

Regjeringen planlegger å legge frem to luftvernprosjekter til Stortinget for godkjenning i kommende proposisjon om endringer i statsbudsjettet 2023 under Forsvarsdepartementet i høst. Dette er Prosjekt 7821 som skal anskaffe missiler til NASAMS luftvern, og Prosjekt 1146 som skal gjenanskaffe donerte hovedkomponenter til NASAMS. I tillegg vil det legges frem et forslag til omfangsendring av Prosjekt 7628 Kampluftvern som følge av donasjon.

Om RTX

RTX er verdens største luftfarts- og forsvarsselskap. Med mer enn 180 000 globale ansatte presses grensene for teknologi og vitenskap for å omdefinere hvordan RTX kobler til og beskytter verden. Gjennom bransjeledende virksomheter som Collins Aerospace, Pratt & Whitney og Raytheon fremmer RTX luftfarten, utvikler integrerte forsvarssystemer for operasjonell suksess, og utvikler neste generasjons teknologiløsninger og produksjon for å hjelpe globale kunder med å takle sine mest kritiske utfordringer. Selskapet, med en omsetning på 67 milliarder dollar i 2022, har hovedkontor i Arlington, Virginia.

Om Kongsberg

Kongsberg er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen energi-, handels-, marine- og forsvars- og romfartsindustrien. Kongsberg har mer enn 12 000 ansatte i 39 land og hadde en samlet omsetning på 31,8 milliarder kroner i 2022.