Norge leder koalisjon for å stoppe plastforurensing innen 2040

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I dag lanserte Norge og Rwanda en Høyambisjonskoalisjon for plastforurensing sammen med Peru, Tyskland, Senegal, Georgia, Storbritannia, Portugal, Chile, Denmark, Finland, Sverige, Island, Costa Rica, Ecuador, Canada, Sveits, Portugal, Frankrike, Sør-Korea og Den dominikanske republikk.

Arbeidet med høyambisjonskoalisjonen startet etter det historiske resolusjonsvedtaket 5/14 på FNs miljøforsamling i mars 2022 om å starte forhandlinger om en ny internasjonal bindene avtale mot plastforurensing.

“Vi tok initiativet til å samle en gruppe ambisiøse land for å jobbe sammen for en effektiv miljøtraktat som etablerer globale regler og stanser plastforurensingen innen 2040. ” sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Plastforurensing er et enormt problem overalt i verden, og plastforurensingen forventes å øke betraktelig de neste tiår uten global handling. I følge OECDs Global Plastic Outlook vil plastavfall i elver og innsjøer øke fra 109 millioner tonn i 2019 til 348 tonn i 2060, mens plast i havet forventes å øke fra 30 millioner tonn i 2019 til 145 millioner tonn i 2060.

“Dette er en uakseptabel byrde for kommende generasjoner. Plastforurensing utgjør en krise for vår planet som påvirker menneskers helse, biologisk mangfold og klima.” sier Jeanne d'Arc Mujawamariya, Rwandas miljøministers og koalisjonens andre leder.

Forbruket av plast vil øke betrakelig de kommende tiårene, fra 460 millioner tonn i 2019 til 1231 millioner tonn i 2060, dersom ikke nye tiltak settes inn. Sektorene som driver veksten er plastemballasje, bilindustrien og byggebransjen, som samlet vil stå for 2/3 av all bruk[2].

Medlemmene i Høyambisjonskoalisjonen vil møtes under FNs Generalforsamling i New York om noe uker for å diskutere neste steg i koalisjonens arbeid frem mot det første forhandlingsmøte i Punta del Este i Uruguay 28. november.

Se www.hactoendplasticpollution.org for mer informasjon om koalisjonen og medlemsliste.

Pressekontakt:

Martin Lerberg Fossum, epost Martin-Lerberg.Fossum@kld.dep.no, tlf, +47 46 81 98 12

 

Mer 10,000 kjemikalier brukes i plastindustrien og mer en 2,400 av disse er potensielt skadelige for miljø og helse[1].

Mer enn 75 % av alt plastavfall generert siden 1950 ligger på søppelfyllinger eller i naturen. Mindre en 10% av alt plastavfall har blitt resirkulert. Ifølge OECD vil over halvparten av alt plastavfall fortsatt ende opp på søppelfyllinger, og lekkasje av plastavfall til naturen vil dobles innen 2060, uten nye tiltak.

Noen av verdens største selskaper, inkludert Unilever, P&G, Walmart og Coca Cola ber om mål og standarder for hele plastens livsløp for å etablere rettferdige spilleregler, utvikle sirkulære forretningsmodeller og få en sirkulær økonomi til å fungere i praksis og i stor skala[2].

Høyambsjonskoalisjon har skissert tre strategiske mål og syv nøkkelleveranser for suksess i de pågående forhandlingene om en ny internasjonal bindene avtale mot plastforurensing.

Globale strategiske mål.

 1. Begrense forbruk og produksjon av plast til bærekraftige nivåer.
 2. Muliggjøre en sirkulær økonomi for plast som beskytter miljøet og menneskers helse.
 3. Oppnå miljøriktig håndtering og materialgjenvinning av plastavfall.

Nøkkelleveranser for suksess:

 1. Fjerne problematisk plast, blant annet ved forbud og restriksjoner.
 2. Utvikle globale bærekraftskriterier og standarder for plast
 3. Etablere globale indikatorer og mål for bærekraft gjennom hele plastens livsløp.
 4. Sikre åpenhet i verdikjeden for plast, inkludert for produkt og kjemisk sammensetning.
 5. Etablere mekanismer for å styrke forpliktelser, mål og kontroller over tid.
 6. Implementere systemer for overvåking og rapportering på hvert trinn gjennom plastens livssyklus.
 7. Legge til rette for effektiv teknisk og økonomisk støtte, vitenskapelige og samfunnsøkonomiske vurderinger.

“End Plastic Pollution: Towards a legally binding instrument” was a resolution passed at UNEA 5.2 in Nairobi, in March 2022. The resolution, which was hailed as “the most important international multilateral environment deal since Paris”, called for:

 • Global objectives to tackle plastic pollution in marine and other environments and its impacts
 • Global obligations and measures along the full lifecycle of plastics, including on product design, consumption and waste management
 • A mechanism for providing policy-relevant scientific information and assessment
 • A mechanism for providing financial support to the treaty implementation
 • National and international cooperative measures
 • National action plans and reporting towards the prevention, reduction and elimination of plastic pollution
 • Treaty implementation progress assessment

[1] Wiesinger, H et al (2021): Deep dive into plastic monomers, additives, and processing aids. Environmental Science & Technology 2021 55 (13), 9339-9351

[2] Business statement for a legally binding UN treaty on plastic pollution (plasticpollutiontreaty.org)

Minister of Foreign Affairs, Republic of Korea, Park Jin said:

"Having personally led the national legislation to promote recycling of plastics in the past, I am keenly aware of the need for common global rules that can guide a transition to a more circular economy to protect human health and the environment and welcome the initiative to form the High Ambition Coalition.".

Minister of Foreign Affairs of Peru, Miguel Ángel Rodríguez Mackay said:

“The use of plastics in our society have reached unsustainable levels. In addition, plastic pollution disproportionately affects developing countries and socio-economically challenged communities working in informal and cooperative settings. We need to minimize the demand of plastics and increase the supply of recycled plastics for new products, in order to achieve sustainable consumption and productive patterns.”

Government Minister for International Environment in UK, Lord Goldsmith said:

“With restrictions on single-use plastics, our commitment to ban plastic exports to non-OECD countries, and our world-leading plastic packaging tax, the UK is at the forefront of tackling plastic pollution. We are fully behind this ambitious and far-reaching agreement which will help to reverse the unimaginable damage caused to the global environment.

“Early involvement of the private sector, academia and civil society will be critical to the success of a legally-binding treaty on plastic pollution. Governments cannot act alone and in the UK we will work closely with all stakeholders to develop the best solutions to end plastic pollution.”

Minister of Environment and Climate Change in Canada, Steven Guilbeault said: “Canada is committed to end plastic pollution and is actively engaged in negotiations towards a new global agreement on plastics to ensure it is ambitious, legally binding and takes into account the full lifecycle of plastics. We are proud to join and fully endorse the creation of the High Ambition Coalition End Plastic Pollution and support its objectives. We urge other countries to join this important initiative as well.

Canada has a strong track record in the fight against plastic pollution. We spearheaded the Ocean Plastics Charter in 2018 and played a key role in facilitating the process that launched negotiations for a global agreement on plastics. We have already taken decisive steps at home to ban harmful single-use plastics and are moving forward to develop regulations to require plastics manufacturers to include more recycled content in their products, as well as to establish clear new labelling rules. Plastic pollution is a global problem that requires a global shift towards a zero-waste, circular plastics economy.”

Minister of Environment of Denmark, Lea Wermelin said: ”We are committed to fight for an ambitious, legally binding agreement. An agreement, which ensures that plastic is produced, consumed, reused and recycled sustainably - for a world free of plastic pollution by 2040.”

Federal Councillor and Head of the Federal Department of the Environment, Transport, Energy and Communications DETEC in Switzerland , Simonetta Sommaruga said: “Switzerland firmly believes that such a coalition can support the development of an ambitious and meaningful international legally binding instrument on plastic pollution that will contribute to ending plastic pollution including by reducing the plastic consumption and production and enabling a safe circular economy for plastics.”

Federal Environment Minister of Germany, Steffi Lemke: “The pollution of our oceans with vast quantities of plastic is a massive environmental problem that is not only harming animals and plants but also humans. In Nairobi we worked hard with like-minded countries from all over the world to take a crucial, globally agreed step to tackle the deluge of plastic: a mandate for an intergovernmental negotiating committee to draw up an agreement, within a few years, on reducing marine litter and environmental pollution. With this initiative we are continuing our efforts with the same sense of urgency and taking the activities of the like-minded countries to a new level. Following on from our G7 and G20 presidencies in 2015 and 2017, the G7 Ocean Deal also puts this issue high on the agenda as one of the three planetary crises. This is a clear sign that we have to make even more effective use of the synergies between climate action, nature conservation and resource efficiency.”